PR-менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кохан М. О.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Мета: ознайомлення студентів із природою та методами  PR,  технологіями, процесами інструментами управління PR, практикою PR-менеджменту в бізнесі, здобуття практичних навиків PR у процесі проведення промокампанії та організації спеціальних заходів. Структура курсу: PR в сучасному інформаційному світі. Організація  PR-діяльності. Стратегія PR. Програма та інструментарій PR. Медіапланування. Управління контентом. Нові медіа і цифровий PR. Організація спеціальних подій. Ресурсне забезпечення PR. Оцінка ефективності PR.

 

В результаті проходження курсу студенти повинні

знати:

 • концепції Public Relations у сучасних умовах;
 • організаційні форми управління PR;
 • процес формування PR-стратегії; вимоги та профіль посади PR-менеджера;
 • специфіку роботи із традиційними ЗМІ – преса, радіо, телебачення; природу та інструменти цифрового PR, контент-аналізу та комунікаційного аудиту;
 • основи копірайтингу, написання, редагування та пошукової оптимізації текстів;
 • прийоми аудіовізуального подання інформації;
 • технологію організації та проведення іміджевих подій;
 • методики планування, бюджетування та оцінювання ефективності PR

вміти:

 • розробляти PR-стратегію, визначати та досліджувати цільову аудиторію, формувати цілі;
 • впроваджувати PR-стратегію, планувати, організовувати й проводити PR-кампанії;
 • складати результативні PR-звернення, спрямовані на конкретну цільову аудиторію;
 • налагоджувати співпрацю із журналістами та медіа;
 • організовувати брифінги, прес-конференції, інтерв’ю та спеціальні PR-заходи: зустрічі, презентації, онлайн-конференції, вебінари тощо;
 • працювати в інтернеті із соціальними мережами (SMM), блогами і сайтами;
 • проводити контент-аналіз та комунікаційний аудит;
 • використовувати сучасні цифрові технології для PR;
 • оцінювати результати PR-діяльності з наступним аналізом та рекомендаціями.

Рекомендована література

Основна

 1. Примак Т. О. РR для менеджерів і маркетологів : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 202 с. URL https://textbook.com.ua/marketing/1473450986
 2. Посібник з комунікації. Комунікаційні рішення для проектів Європейського Союзу в Україні. – Представництво Європейського Союзу в Україні. URL http://com-dep.enefcities.org.ua/upload/files/Communications%20ToolKit%20for%20projects%202013.UA.PDF
 3. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади / упорядник З. Казанджи. – URL Київ https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf
 4. Нохріна, Л.А., Кравець, О.М. (2012) Ефективні комунікації: навч. посібник.Харківська національна академія міського господарства. URL https://eprints.kname.edu.ua/25634/1/2009%20п%2038Н%20НПос_ЕфКом.pdf
 5. Києво-Могилянська академія: CI101 Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Нуржинська А. Відеокурс / Prometeus. URL https://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус