Управління бізнес-процесами (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Урба С. І.ЕКпМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сдоцент Урба С. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКпМ-11сдоцент Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з теоретичних основ процесного управління, моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-процесів, ознайомлення з сучасними інструментальними системами для моделювання та аналізу процесів підприємства.

Завданнями вивчення дисципліни – забезпечення теоретичних знань про бізнес-процеси і основних понять процесного управління; вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду застосування методик формування бізнес-процесів на підприємстві; забезпечити володіння компетенціями для застосування отриманих знань, навиків і умінь для успішної практичної діяльності.

Рекомендована література

  1. Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр. пер. с англ. / Под. ред. А.В. Гличева. – М.: Экономика,1988. – 214с.
  2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процесы: регламентация и управление: Учебник. / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М. – ИНФРА-М, 2013. – 319с.
  3. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов / Г.Н. Калянов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 240 с.
  4. Каменнова М. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / М. Каменнова, А. Громов. – М.: Весть-Мета Технология, 2001.
  5. Харрингтон Дж., Эсселинг K.C., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / пер. с англ. – СПб.: «Азбука», 2002. – 311с.
  6. Швиданенко Г.О., Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, Л. М. Приходько. – К.: КНЕУ, 2012. – 487с.