Панчишин Тарас Володимирович

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: t.panchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України, організація та методологія регіональних статистичних досліджень, регіональна статистика, екологічна статистика

Курси

Публікації

  1. Панчишин Т.В., Іноземне інвестування в Україні: статистична оцінка Вісник Львівського університету Серія економічна. Випуск 39-Львів, 2008р.- С.400-405
  2. Панчишин Т.В. Статистична оцінка зовнішньої трудової міграції населення України Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб.наук.пр.] / НАН України: Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є.І.Бойко.-Львів, 2009.-Вип.6 (80). – с. 243-249
  3. Панчишин Т.В., Вдовин М.Л. Теоретичні аспекти статистичної оцінки бідності населення в Україні // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія економічна. – Вип. 42 – Львів, 2009 . – С 70-76
  4. Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Доцільність використання математичних методів у прийнятті управлінських рішень VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці ” м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, квітень 2009. – С. 32-34
  5. Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Моделювання рівня витрат на здійснення торговельної діяльності країни //  Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія економічна. – Вип. 43. – Львів, 2010  .  – С. 118-123
  6. Панчишин Т.В., Вдовин М.Л. Особенности инвестиционного процесса и оценки инвестиционных рисков / Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. / Под общ. ред. С.С. Чернова.- Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – Вып. 25 – С.209-214.

Біографія

 

1986–1997 рр. – Зборівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (Тернопільська обл.)

1997–2002 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність: економіка підприємства. Отримав кваліфікацію економіст. Диплом з відзнакою.

2002–2005 рр. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка. У травні 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія.

2002–2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка;

2005–2008 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008– по даний час – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 році отримав вчене звання доцента кафедри статистики.

 

Розклад