Господарсько-правове адміністрування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Грищук А. М.ЕКМ-11с, ЕКМ-12с, ЕКМ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКМ-11сТеребух Марта Іванівна
ЕКМ-12сдоцент Теребух М. І.
ЕКМ-13сдоцент Цікало Є. І.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Головною метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з адмініструванням господарської діяльності різних суб’єктів на засадах господарського права. Основними завданнями є: засвоєння норм господарського права; вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського законодавства, необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

 

Результати навчання:

За вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– основні процедури адміністрування господарської діяльності на засадах норм господарського права;

– зміст окремих господарсько-правових норм;

– організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність;

– існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських відносин;

– особливості правового регулювання окремих функціональних сфер господарювання, зокрема інвестиційної, зовнішньоекономічної, інноваційної, науково-технічної.

уміти:

– аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства;

– розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти перелік документів, які необхідні на кожному з етапів;

– розробити проект будь-якого типу господарського договору;

– застосовувати набуті знання з господарського права в процесі подальшої діяльності за обраною спеціальністю, зокрема що стосується управління діяльністю господарюючих суб’єктів.

Рекомендована література

Рекомендована література до курсу_ГПА.doc

Матеріали

Методичка_ГПА_мен._2022

РП_ГПА_2022-2023.doc

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус