Навчальний план (спеціальність – 051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”, ОР “Магістр”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 16 1:0 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 2:Моделювання синергетичних процесів 16 16 1:1 Залік
Управління економічними ризиками 16 16 1:1 Залік
Автоматизація бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік