Управління розвитком бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Осідач О. П.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКпМ-21сдоцент Осідач О. П.

Опис курсу

Навчальний курс «Управління розвитком бізнесу» сформований таким чином, щоб його учасники отримали знання та навички управління розвитком підприємства як збалансованою економічною системою.

Метою та цілями навчального курсу «Управління розвитком бізнесу» є формування в учасників базових знань та навичок щодо вартісно-орієнтованого управління бізнесом.

У процесі навчання здобувачі знайомляться із новітніми підходами до управління потенціалом успіху, розвитком, результативністю та конкурентоспроможністю підприємства за сучасними соціально-економічними критеріями, у тому числі за критерієм ринкової вартості підприємства.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус