Дацків Наталя Ігорівна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.datskiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Моделювання адаптації виробничого підприємства; математичні методи в управлінні стратегічним розвитком економіко-виробничих систем; методи нечіткого математичного програмування; моделювання виробничого потенціалу підприємства; підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку.

Курси

Публікації

 1. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с. (Переглянути зміст)
 2. Вовк В.М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія /В.М. Вовк, Н.І. Камінська, С.С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448 с.  (Переглянути зміст)
 3. Камінська Н.І. Адаптивні методи і моделі в економіці: навчальний посібник / Н.І. Камінська. – Тернопіль : Крок, 2016. – 188с.
 4. V. Vovk. Organizational features of enterprise management: monografia –   Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) / V. Vovk, N. Kaminska [i innych]; Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy – P. TUKE Košice, UR Rzeszów, 2012. – 541 сtr.
 5. Вовк В.М. Особливості використання методу моделей в економічному аналізі / В. М.Вовк, Н. І. Камінська, І. М. Ушкаленко // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 27. – С. 55 – 57.
 6. Камінська Н. І. Дослідження організації складних систем / Н. І. Камінська, С. С. Прийма // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. “Наука і духовність у системі сучасного управління”   – Львів, 2012.  – № 28. – С. 84-88.
 7. Камінська Н. І. Економічна кібернетика у вирішенні проблем економіки / В. М. Вовк, Н. І. Камінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна.- 2012. – № 47, С.71-76
 8. Камінська Н. І. Синергетична парадигма управління підприємством в конкурентному середовищі / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, І. М. Шиш // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія економічні науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1(56). – С. 14-23.
 9. Камінська Н. І. Врахування ризику у вирішенні еколого-економічних задач підприємства / Н. І. Камінська  // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – Львів, 2011. – № 24. – С. 176-180.
 10. Камінська Н. І. Задачі організаційних змін на підприємствах / Н. І. Камінська  // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – Львів, 2011.  – № 25. – С. 102-105.
 11. Камінська Н. І. Особливості та умови функціонування економіко-виробничих систем. / Н. І. Камінська // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування наукової парадигми економічної науки в Україні : матер. всеукр. наук. конф., 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011.– С. 104-105.

Біографія

Народилася 11 листопада 1979 року в місті Львові. У 1996 році закінчила Львівську середню школу №63.
З 1996 по 2001 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2001 році працювала в університеті на посаді інженера.
З 2001 року навчалася в аспірантурі, яку достроково закінчила, захистивши у 2006 році кандидатську дисертацію на тему: “Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства” за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.
З 2003 року працювала асистентом, а з 2008 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

   Має досвід викладання таких дисциплін: адаптивні моделі економіки; актуарна математика; економіко-математичні методи і моделі; економічний ризик; імітаційне моделювання; математичні моделі трансформаційної економіки; моделювання економіки; моделювання економічної динаміки; моделювання макроекономічних процесів; моделювання мікроекономічних процесів; моделювання системних характеристик в економіці; оптимізаційні методи та моделі; прогнозування соціально-економічних процесів; системний аналіз; фінансова математика.

Розклад