Вовк Володимир Михайлович

Посада: професор кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: volodymyr-bohdan.vo@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

 1. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
 2. Вовк В. М. Моделювання фінансування інновацій у підприємництві / В. М. Вовк, С. С. Прийма, М. І. Комар // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима. – Х. : ИД «Інжек», 2013. – 664 с.
 3. Вовк В. М. Збалансована модель стратегічного розвитку організації та її інформаційної структури / В. М. Вовк, О. О. Коваленко // Моделювання економічних систем : теорія, методика, практика і досвід : монографія / За ред. С. В. Коляденко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 400 с.
 4. Вовк В. М. Місія економічної кібернетики в управлінні економічними процесами / В. М. Вовк // Моделювання економічних систем : теорія, методика, практика і досвід : монографія / За ред. С. В. Коляденко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 400 с.
 5. Vovk V. Organizational features of enterprise management / V. Vovk, N. Kaminska I innich // Pracownicy jako accelerator (teoria I wyniki badan) : monografia / Redaktorzy naykowi : E/ Farkasova, W. Krupa, Skotnyy, – P. TUKE Kosice, UR Rzeszow, 2012. – 541 с.
 6. Вовк В. М. Оптимізація соціальних програм підприємства / В. М. Вовк, С. С. Прийма // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К.М., ИД «Інжек», 2012.-592 с.
 7. Вовк В. М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма. – Львів, 2011. – 448с.
 8. Вовк В. М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія / В. М. Вовк, С. С. Прийма, І. М. Шиш. – Львів, 2011. – 334 с.
 9. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України / В. М. Вовк, І. М. Паславська // – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 435с.
 10. Вовк В.М. Методологія наукової творчості: навч. посіб. / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак, Н.І. Камінська –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.
 11. Вовк В. М. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монографія / В. М. Вовк [и др.] – Харьков : ВД «ИНЖЕК», 2009. – 428 с.
 12. Вовк В. М. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі: навч. посіб. /В. М. Вовк, І. М. Паславська – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 286 с.
 13. Вовк В. М. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія  / В. М. Вовк [та ін.] Ч. 1, 2. – ДВНЗ.УАБС НБУ, 2008. – С. 231-255.
 14. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 584 с.
 15. Wlodzimierz Wolk. Rzedsiebiorstwoiregion : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych] – URRzeszowDrukarnia, 2006. – 541 с.
 16. Wlodzimierz Wolk. Globalizacjaaoptymalizacjagospodarowaniapodmiotowerycyfrowej (wybraneproblemyiaspekty) : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych]; redakcjanaukowadrhab.inz. KazimierzKrupa. – Wyd. Transgr-go. Inst. Вad-go, Koszyce-Lwow-Luck-Rzeszow, 2006. – 310 с.
 17. Вовк В. М. Макроекономічна політика в Україні : проблеми науки та практики. Актуальність оптимізації управління в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 350 с.
 18. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : учебник. Том 2. Книга 2. : Методология прикладных исследований экономической кибернетики / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 324 с.
 19. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : ученик / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 543 с.
 20. Вовк В. М. Економічна кібернетика : підручник. Том 1 / В. М. Вовк [та ін.] – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 565 с.
 21. Вовк В. М. Економіка України у ХХІ столітті : ретросп. і перспективи. Математичні методи в економічному аналізі : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Львів : ЛНУ, 2002. – 47 с.
 22. Вовк В. М. Основи системного аналізу. : навч. посібник / В. М. Вовк, З. Б. Дрогомирецька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 23. Вовк В. М. Управління будівельним виробництвом в умовах конкуренції / В. М. Вовк. – К. : Т. ”Знання”, 1992. – 20 с.
 24. Вовк В. М. Інформаційна технологія розрахунку і аналізу використання ресурсів в будівництві електричних мереж : навч. посібник / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, Деп. в УкрІНТЕІ №1842 –Ук92, 1992. – 226 с.
 25. Вовк В. М. Математическое моделированев управлении крупнопанельнымдомостроением : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. Г. Черняховская. – Львов : ЛГУ, Деп в УкрИТЭИ № 370 – Ук 92, 1992.– 243 с.
 26. Вовк В. М. Моделювання виробничих процесів у великопанельному домобудуванні : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. Г. Черняховська. – К. : НМК ВО, 1991. – 191 с.
 27. Вовк В. М. Задачі оптимального планування будівельного виробництва : навч. посібник / В. М. Вовк. – К. : НМК ВО, 1991. – 64 с.
 28. Вовк В. М. Оптимізація планування перевезень в крупнопанельному домобудуванні / В. М. Вовк. Препринт. – К. : НМК ВО, 1991. – 56 с.
 29. Вовк В. М. Оптимизация материально-технического обеспечения электросетевого строительства : наукове видання / В. М. Вовк. – Львов : ЛГУ, Деп. в УкрИНТЭИ 37І – Ук92, 1992. – 182 с.
 30. Вовк В. М. Оптимізація використання виробничих потужностей будівельної організації : навч. посібник / В. М. Вовк. – К. : НМК ВО, 1992. – 164 с.
 31. Вовк В. М. Матричні економічні моделі: цикл лекцій / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, 1991.– 60 с.
 32. Вовк В. Реальные хозяйственные ситуации и рекомендации по совершенствованию производства / Т. Алманова, В. Барикин, В. Вовк, [и др.] – Львов : ЛГУ 1988. – 31 с.
 33. Вовк В. М. Математичні методи в плануванні промислових підприємств : навч. посібник / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, 1979. – 87 с.
 34. Вовк В. М. Некоторые задачи оптимального использования мощностей в строительном производстве / В. М. Вовк. – Львов : ЛГУ 1971. – 22 с.

Біографія

Народився 19 липня 1940 року в селі Підлипці Золочівського району Львівської області. У 1957 році закінчив Плугівську середню школу Золочівського району. З 1958 по 1963 рік навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював в університеті на посаді інженера-програміста. У 1963-1964 роках служив в армії. Після закінчення служби працював на посаді старшого наукового співробітника обчислювального центру університету. Того ж року створив і очолив ініціативну групу по створенню обчислювального центру на Львівській залізниці. В 1967 році організовує обчислювальну лабораторію на економічному факультеті університету. З 1968 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики університету. У 1971 році  захистив кандидатську дисертацію на тему: “Деякі задачі оптимального використання потужностей у будівельному виробництві”. З 1983 року – завідувач кафедри економічної кібернетики. Перша філія кафедри університету на виробництві – це філія кафедри економічної кібернетики на НВО “Електрон”.

У 1993 році в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова захистив докторську дисертацію на тему: “Моделювання і оптимізація управління будівельним виробництвом”. В 1994 році  присвоєно вчене звання професора. В 1999 році він організував і очолив за сумісництвом першу в університеті філію економічного факультету у місті Червонограді.

В 2005 році присвоєно почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад