Спеціальність – 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; спеціалізація “Фіскальне адміністрування та митна справа”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
(ФІН) 32 16 2:1 Іспит
32 16 2:1 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Податковий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Ринок ФП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Фіскальна політика країн світу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління ФС підприємств 16 16 1:1 Залік