Спеціальність – 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; спеціалізація “Митна справа та фіскальне адміністрування”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)

ОП Митна справа та фіскальне адміністрування 2023

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 14 1,8:0,9 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Податкова система та статистика оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Податковий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
УМПД 32 16 2:1 Іспит
Фінансова безпека України і геополітика 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністрування податків 32 16 2:1 Іспит
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Митно-тарифна політика 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Управління фінансовою санацією підприємств 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
УФТГ 16 0:1 Залік
ДФК 16 16 1:1 Залік