Спеціальність – 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; спеціалізація “Фіскальне адміністрування та митна справа”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Податковий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Фінансова безпека України і геополітика 16 16 1:1 Залік
Фіскальна політика країн світу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністрування податків 32 16 2:1 Іспит
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Митно-тарифна політика 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління фінансовою санацією підприємств 16 16 1:1 Залік