Спеціальність – 071 Облік і оподаткування; спеціалізація “Фіскальний менеджмент та митна справа”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Податкові системи 16 16 1:1 Залік
Ринок ФП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Проектне фінансування 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління ФС підприємств 16 16 1:1 Залік