Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економіка та безпека інформації”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
МЕП центрів СГ 24 16 1,5:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Безпека соціально-економічних систем 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ІМ в економіці 16 16 1:1 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
СТІБ 16 32 1:2 Залік
Сучасна економічна теорія 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Глобальні ризики та розвиток 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік
Економіка знань та цифрових трансформацій 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Переддипломна практика 90 5,6:0 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Моделювання синергетичних процесів 16 16 1:1 Залік
Управління економічними ризиками 16 16 1:1 Залік
Автоматизація бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік