Бізнес-адміністрування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
73Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Бізнес-адміністрування в організаційно-економічній сфері управління підприємством. Бізнес-адміністрування у сфері ринково-соціальної взаємодії підприємства з бізнес-оточенням.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • методичні підходи до адміністрування в бізнес-організаціях;
  • основи бізнес-адміністрування ключовими сферами організації: фінансами, інвестиціями, проектами, персоналом, операціями, маркетингом та зв’язками з громадськістю;
  • особливості ідентифікації проблем та відповідним чином реагувати на них адміністративними засобами;
  • вміти:
  • формувати системи та механізми адміністративного впливу;
  • використовувати системи адміністративного впливу для забезпечення процесу управління організацією;
  • поєднувати засоби адміністративного впливу відповідно до ситуації з урахуванням особливостей різних сфер менеджменту.