Бізнес-адміністрування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
73Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41сдоцент Горинь М. О.
ЕКМ-42сдоцент Горинь М. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Бізнес-адміністрування як наука. Бізнес-моделі в управлінні. Життєвий цикл та оцінка бізнес-моделі компанії. Основи управління бізнес-процесами. Моделювання бізнес-процесів. Аналіз бізнес-процесів. Проектування бізнес-процесів. Управління ефективністю бізнес-процесів. Побудова процесної організації. Управління процесами підприємства.

 

Результати навчання:

знати:

 • категорійний апарат процесного підходу до управління підприємством;
 • сутність функціонального і процесного підходів до управління підприємством, їх переваги і недоліки;
 • призначення моделей бізнес-процесів на підприємстві, види моделей і принципи їх побудови;
 • основні CASE-технології моделювання бізнес-процесів;
 • принципи й етапи впровадження процесного підходу;

вміти

  :
 • впроваджувати процесний підхід до управління підприємством;
 • моделювати й описувати бізнес-процеси підприємства з використанням CASE-технологій;
 • здійснювати вдосконалення / реінжиніринг бізнес-процесів підприємства;
 • контролювати перебіг та результати вдосконалення, реінжинірингу бізнес-процесів підприємства;
 • аналізувати ефективність реалізації бізнес-процесів.

 

Рекомендована література

 • Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 316 с.
 • Мартиненко М. М. Основи менеджменту : Підручник. К. : Каравелла, 2005. 496 с.
 • Пилипенко А. А., Пилипенко С. М., Отенко І. П. Менеджмент : Підручник. Харків : Інжек, 2005. 456 с.
 • Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Мінухін, С.В. Знахур. Х. : ХНЕУ, 2013. 243 с.

Матеріали

Методичні вказівки до написання курсової роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус (2020/2021)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус (2021/2022)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус (2022/2023)

Завантажити силабус

Силабус: РНП (2022/2023)

Завантажити силабус