Кріль Ярослава Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-4024, (032) 2394024

Електронна пошта: yaroslava.kril@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Досліджує проблеми удосконалення податкового законодавства України. Вивчає особливості обліку і оподаткування підприємств діяльність яких відбувається в різних секторах економіки.

 

Керівництво студентською науковою роботою Проць Галини, яка є переможцем І туру Всекураїнського конкурсу наукових робіт 2022/2023 навчального року

Курси

Публікації

 1. Кріль Я.Я, Бандура З.Л., Москаль Н.В. Передумови впровадження бухгалтерського обліку соціальної відповідальності: ключові аспекти та виклики для підприємств. Економіка та суспільство. 2024. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-35 (фахове видання України)
 2. Москаль Н. В., Бандура З.Л., Кріль Я.Я. Сучасні аспекти управляння якістю аудиторських послуг. Економіка. Фінанси. Право.  10. С. 24-27. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2023.10.5 (фахове видання України)
 3. Бандура З.Л., Кріль Я.Я., Дудник С.В. Аналіз рівня розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу: виклики воєнного часу. Академічні візії . 2023. Вип.17. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7743238 (фахове видання України)
 4. Bradul A., Shepeliuk V., Bandura Z., Kril Y., Moskal N. Budgeting development under conditions of digital economy Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 24, Issue 3, 2020, Pages 1-9 http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85088590307 &partnerID=MN8TOARS (наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus ).
 5. Кріль Я.Я., Юрченко О.Б. Особливості обліку зброї на підприємстві. Економіка. Фінанси. Право. 9. С. 18-23. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.9.4 (фахове видання України)
 6. Мисак Г.І., Кріль Я.Я., Юрченко О.Б. Розмежування понять «культурний шок» та адаптація до нової культури. Ефективна економіка. 2022. 9. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.9.25 (фахове видання України)
 7. Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.. Облік і аудит:  Навчальний посібник / Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.., за заг.ред. проф. Ковалюка О.М.// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2018.-с.278.;
 8. Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В..Оцінка в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник / Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В..,// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2023.-с.110.
 9. Кріль Я.Я. Особливості транспортних послуг та їх вплив на маркетинг у цій сфері. Тенденції розвитку маркетингу в умовах невизначеності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 березня 2024 року Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2024. с.290-292. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/Zbirnyk_Tendentsii_rozvytku_marketynhu_v_umovakh_nevyznachenosti.pdf
 10. Кріль Я.Я., Благодир С.Ф. Готель, як податковий агент щодо сплати туристичного збору. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2020. с. 396-398. URL:https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/materialy-2020new.pdf#page=396
 11. Кріль Я.Я., Благодир С.Ф. Особливості обліку анімаційної діяльності. Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України : Збірник тез доповідей, Івано-Франківськ, Україна, 6 грудня 2022 р. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. 415-419. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2321686188397452121&btnI=1&hl=uk
 12. Кріль Я.Я., Благодир С.Ф. Нормативно-правове регулювання організації діяльності суб’єктів господарювання сфери гостинності. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи : Збірник тез доповідей, Черкаси, Україна, 18 травня 2023 р Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко, 2023. С. 30-32
 13. Кріль Я.Я., Благодир С.Ф. Інвентаризація втраченого, знищеного чи пошкодженого майна готелів в умовах дії воєнного стану. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті, Львів, Україна, 18-20 травня 2023 р. Львів : Простір-М,, 2023. С. 188-191. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2243923622918507200&btnI=1&hl=uk
 14. Проць Г.М., Кріль Я.Я. Розвиток мікрокредитування в умовах воєнного стану. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : збірн. наук. прац. Всеукр. наук.- практ. конф., Кривий Ріг, Україна, 10 лист. 2022р. Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2023. С. 308-311.
 15.  Кріль Я.Я. Особливості обліку надзвичайних витрат в умовах воєнного стану. V Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», Львів, Україна, 28-29 жовтня 2022 року. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 39-40. . URL: https://oaz.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/10/tezy5MOAZSMP_2022.pdf

 

Біографія

КРІЛЬ (Благодир) Ярослава Ярославівна (23.07.80 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Управління кредитним ризиком на основі удосконалення його оцінки, 2006), доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2009). Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит” (2002). З листопада 2002 року по листопад 2005 року навчалась у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У період з листопада 2005 р. по червень 2009 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, з липня 2009 р. доцент цієї ж кафедри.
Автор близько 30 наукових публікацій.
Перелік курсів:
1. Облік і оподаткування за видами діяльності
2.Облік і звітність в оподаткуванні
3. Організація обліку і оптимізація оподаткування
4. Облік і аудит

Член громадської професійної організації «Палата аудиторів і бухгалтерів України», громадської організації освітян і науковців «Прогресильні».

Проекти

 1. Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету ( міжнародне онлайн-стажування) з 01 березня 2021 року по 26 березня 2021 стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (Польща). Сертифікат   NR 2722/ MSAР/ 2021  від   26 березня 2021 року, виданий Малопольською школою публічного адміністрування Краківського економічного університету .
 2. Стажування GUTT.INUP реалізувалося в рамках проєкту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD (ID 57449224).Стажування тримало з 18 жовтня по 31 листопада 2021 року.

Методичні матеріали

Курси в MOODLE

Облік і аудит    https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3719

Облік і оподаткування за видами діяльності  https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2571

Облік і звітність в оподаткуванні  https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3663

Розклад