Кріль Ярослава Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-4024, (032) 2394024

Електронна пошта: yaroslava.kril@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Досліджує проблеми удосконалення податкового законодавства України, облік фінансових послуг

Курси

Публікації

1. Благодир Я.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності кредитного ризику лізингових компаній // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник/ [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – вип.7. –Т.1 -319с. –с.8-13. Фахове видання.
2. Благодир Я.Я., Неманова Х.Л. Особливості обліку завдатку // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницьк: ПВНЗ Університет економіки і підприємництва, 2011.- №2. –с. 177-179. Фахове видання.
3. Благодир Я.Я., Неманова Х.Л. Організаційно-методичне забезпечення бюджетування за центрами відповідальності підприємств з виробництва і торгівлі// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2011. – вип. 21.05. –с. 166-172. Фахове видання.
4. Ковалюк О.М., Кріль Я.Я. Повернення товарів у торгівлі: облікові та податкові наслідки. Актуальні проблеми розвитку економічного району Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – с. 25-29
5. Кріль Я., Неманова Х.Л. Основні засади оподаткування додаткового блага // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип. 10. – Т. 2. – с.23-32
6. Кріль Я. , Неманова Х.Л. Аналітичні докази і аргументації в системі стратегічного управління підприємством // Вісник ХНУ (Хмельницького національного університету), серія економічна – №4, 2014

Біографія

КРІЛЬ (Благодир) Ярослава Ярославівна (23.07.80 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Управління кредитним ризиком на основі удосконалення його оцінки, 2006), доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2009). Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит” (2002). З листопада 2002 року по листопад 2005 року навчалась у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У період з листопада 2005 р. по червень 2009 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, з липня 2009 р. доцент цієї ж кафедри.
Автор близько 25 наукових публікацій.
Перелік курсів:
1. Облік і оподаткування за видами діяльності
2.Облік і звітність в оподаткуванні
3. Організація обліку і оптимізація оподаткування
4. Облік і аудит

5. Податкове адміністрування і контроль

Розклад