Навчальний план

Спеціальність – 051 Економіка;
спеціалізація “Міжнародна економіка”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Економіка зарубіжних країн 32 16 2:1 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 2:Латинська мова 16 16 1:1 Залік
Регіональна економіка 16 16 1:1 Залік
Дослідження операцій 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Іспит
Історія економіки та економічної думки 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дослідження операцій 32 32 2:2 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 80 0:5 Залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи репрезентативних досліджень в міжнародній економіці 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Моделювання економіки 32 32 2:2 Залік
Система національних рахунків 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 0:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Облік і аудит у зарубіжних країнах 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-статистика 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Моделювання економіки 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Умови ведення бізнесу в ЄС 32 32 2:2 Залік
Фінансова економіка 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Імітаційне моделювання 32 32 2:2 Залік
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Міжнародне економічне право 32 32 2:2 Іспит
Міжнародний маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Міжнародні фінанси 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Зовнішня торгівля і міжнародна інвестиційна діяльність 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналіз господарської діяльності 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Міжнародний банківський бізнес 32 16 2:1 Залік
Облік зовнішньоторговельних операцій 32 16 2:1 Залік
Моделювання міжнародних мікроекономічних процесів 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічний ризик 28 28 1,8:1,8 Залік
Міжнародна економічна діяльність України 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжнародний економічний аналіз 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжнародний маркетинг 26 26 1,6:1,6 Іспит
Міжнародні фінанси 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Професійна іноземна мова (англійська) 52 0:3,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 78 0:4,9 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 78 0:4,9 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Міжнародна сертифікація товарів і послуг 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Поведінка споживача 28 14 1,8:0,9 Залік
Фінансові системи зарубіжних країн 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Моделювання економічної динаміки 28 28 1,8:1,8 Залік
Фінансова математика 28 28 1,8:1,8 Залік
Аналіз та моделювання міжнародних бізнес-процесів 28 42 1,8:2,6 Залік
Інформаційні системи та технології на міжнародних ринках 28 14 1,8:0,9 Залік