Спеціальність – 051 Економіка;

Освітня програма (спеціалізація) “Міжнародна економіка”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

Вступ-2022

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ
МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
бакалавр
денна
75
38
Стислий опис освітньої програми:

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до економічної, управлінської, науково-дослідницької діяльності у сфері зовнішньоекономічних зв’язків країни. Освітньо-професійна програма дає змогу нагромадити комплексні теоретичні знання з міжнародної економіки, оволодіти професійною англійською мовою, розвинути творче і критичне мислення, набути практичні вміння та навики з аналізу світогосподарських процесів для ухвалення ефективних економічних рішень. Випускники програми працюють економістами, фінансовими аналітиками, аудиторами, менеджерами у провідних вітчизняних і міжнародних компаніях, консалтингових та аудиторських фірмах, державних установах тощо.

Особливості освітньої програми:
  1. Сучасний підхід у підготовці фахівців з міжнародної економіки, який полягає у поєднанні навчання з науково-дослідницькою діяльністю та помітним збільшенням значення самостійної роботи студентів;
  2. Викладання низки навчальних дисциплін англійською мовою та широке використання англомовної термінології в усіх інших курсах спеціалізації;
  3. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента завдяки вибору дисциплін з огляду на його особисті, професійні та дослідницькі інтереси;
  4. Поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська; німецька, іспанська, французька на вибір);
  5. Кращі можливості для навчальної та академічної мобільності студентів за програмами міжнародного обміну (Erasmus+, Mevlana та інші) завдяки поглибленому вивченню іноземних мов;
  6. Активна співпраця з випускниками кафедри попередніх років, працедавцями та іншими стейкголдерами задля передання студентам практичного досвіду ведення міжнародного бізнесу в Україні та врахування потреб ринку праці.

Навчальний план (2021-2022 н. р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Економіка зарубіжних країн 32 16 2:1 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 90 0:5,6 Диф. залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
БО 32 2:0 Іспит
ЕММіМ (051 Економіка, Екр, Ект) 32 64 2:4 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 2:Латинська мова 16 16 1:1 Залік
Регіональна економіка 16 16 1:1 Залік
Дослідження операцій 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Іспит
Історія економіки та економічної думки 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дослідження операцій 32 32 2:2 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 80 0:5 Залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи репрезентативних досліджень в міжнародній економіці 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Моделювання економіки 32 32 2:2 Залік
Система національних рахунків 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 0:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Облік і аудит у зарубіжних країнах 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-статистика 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Моделювання економіки 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Умови ведення бізнесу в ЄС 32 32 2:2 Залік
Фінансова економіка 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 64 2:4 Іспит
Імітаційне моделювання 32 32 2:2 Залік
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Міжнародне економічне право 32 32 2:2 Іспит
Міжнародний маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Міжнародні фінанси 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Зовнішня торгівля і міжнародна інвестиційна діяльність 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналіз господарської діяльності 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Міжнародний банківський бізнес 32 16 2:1 Залік
Облік зовнішньоторговельних операцій 32 16 2:1 Залік
Моделювання міжнародних мікроекономічних процесів 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічний ризик 28 28 1,8:1,8 Залік
Міжнародна економічна діяльність України 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжнародний економічний аналіз 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжнародний маркетинг 26 26 1,6:1,6 Іспит
Міжнародні фінанси 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Професійна іноземна мова (англійська) 52 0:3,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 78 0:4,9 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 78 0:4,9 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Міжнародна сертифікація товарів і послуг 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Поведінка споживача 28 14 1,8:0,9 Залік
Фінансові системи зарубіжних країн 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Моделювання економічної динаміки 28 28 1,8:1,8 Залік
Фінансова математика 28 28 1,8:1,8 Залік
Аналіз та моделювання міжнародних бізнес-процесів 28 42 1,8:2,6 Залік
Інформаційні системи та технології на міжнародних ринках 28 14 1,8:0,9 Залік