Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічне програмування та бізнес-планування”)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономічний аналіз 32 2:0 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Прикладна економетрія 16 1:0 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 2:0 Іспит

9-й семестр

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-планування 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська практика підтримки розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Публічно-приватне партнерство (ППП) 16 16 1:1 Залік