Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічне програмування та бізнес-планування”)

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота зі спеціальності 051 “Економіка” (Економічне програмування та бізнес-планування) 0:0 Диф. залік
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування 16 16 1:1 Іспит
Управління фінансами територіального розвитку 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Економіка розвитку рекреаційних територій 16 16 1:1 Залік
Методологія стратегічного планування в ОТГ 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-планування 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська практика підтримки розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Публічно-приватне партнерство (ППП) 16 16 1:1 Залік