Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічне програмування та бізнес-планування”)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування 32 16 2:1 Іспит
Економіка розвитку сільських територій 16 16 1:1 Залік
Індикатори бізнес-статистики в економіці 16 1:0 Іспит
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 2:0 Іспит
Підприємництво в територіальних громадах 16 16 1:1 Іспит
Прикладна економетрія 0:0 Іспит
Основи екологічної безпеки розвитку територій 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 32 0:2 Іспит
Курсова робота зі спеціальності 051 “Економіка” (Економічне програмування та бізнес-планування) 0:0 Диф. залік
Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування 16 16 1:1 Іспит
Управління фінансами територіального розвитку 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Економіка розвитку рекреаційних територій 16 16 1:1 Залік
Методологія стратегічного планування в ОТГ 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-планування 16 32 1:2 Іспит
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська практика підтримки розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Публічно-приватне партнерство (ППП) 16 16 1:1 Залік