Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічне програмування та бізнес-планування”)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування 32 16 2:1 Іспит
Економіка розвитку сільських територій 16 16 1:1 Залік
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Індикатори бізнес-статистики в економіці 16 1:0 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Підприємництво в територіальних громадах 16 16 1:1 Іспит
Основи екологічної безпеки розвитку територій 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-планування 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Європейська практика підтримки розвитку територій 16 16 1:1 Залік
Публічно-приватне партнерство (ППП) 16 16 1:1 Залік