Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування; спеціалізація “Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)

OP_072_C_2023_MAG(Фінанси та інноваційно інвестиційні технології)

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 14 1,8:0,9 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Місцеві фінанси 32 16 2:1 Іспит
Податкова система та статистика оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
Фінансування інноваційної діяльності підприємств 16 16 1:1 Іспит
Фінансова безпека України і геополітика 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Оподаткування суб’єктів господарювання 32 16 2:1 Іспит
Оподаткування суб’єктів господарювання 16 16 1:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Управління фінансовою санацією підприємств 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми фінансової науки 32 0:2 Залік
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Державний борг 16 16 1:1 Залік
ІДФМ 16 0:1 Залік
Курсова робота з вибіркових дисциплін 90 0:5,6 Курсова робота
Управління фінансовою сталістю підприємства 16 16 1:1 Залік