Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Міжнародна економіка”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління міжнародною конкурентоспроможністю 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 16 32 1:2 Залік
Курсова робота 90 0:5,6 Диф. залік
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Міжнародний менеджмент 16 16 1:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік
УМІП 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз міжнародної фінансової звітності 16 16 1:1 Іспит
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 48 0:3 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 32 0:2 Іспит
Міжнародний фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік
Державне регулювання інноваційного розвитку 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз міжнародної фінансової звітності 16 16 1:1 Іспит
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 48 0:3 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 120 0:7,5 Диф. залік
Міжнародні стратегії економічного розвитку 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Друга професійна іноземна мова (італійська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідна та переддипломна практика 360 0:22,5 Диф. залік