Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Міжнародна економіка”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Міжнародний фінансовий менеджмент 32 2:0 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління міжнародною конкурентоспроможністю 16 16 1:1 Залік
Дизайн аукціонів та закупівель 24 1,5:0 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 16 32 1:2 Залік
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 90 0:5,6 Диф. залік
Міжнародний менеджмент 16 16 1:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік
УМІП 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз міжнародної фінансової звітності 16 16 1:1 Іспит
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 48 0:3 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Державне регулювання інноваційного розвитку 16 16 1:1 Залік
Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз міжнародної фінансової звітності 16 16 1:1 Іспит
Англо-український економічний переклад і професійна комунікація 48 0:3 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 120 0:7,5 Диф. залік
Міжнародні стратегії економічного розвитку 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга професійна іноземна мова (іспанська) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Друга професійна іноземна мова (італійська) 32 0:2 Залік
Друга професійна іноземна мова (німецька) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Моделювання синергетичних процесів 16 16 1:1 Залік
Управління економічними ризиками 16 16 1:1 Залік
Автоматизація бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідна та переддипломна практика 360 0:22,5 Диф. залік