Олімпіади та конкурси

Перелік економічних спеціальностей (навчальних дисциплін), базових закладів вищої освіти та голів оргкомітетів ІІ-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н. р.

№ з/п Назва спеціальності, олімпіади/ навчальної дисципліни Місце проведення (базовий заклад вищої освіти) ІІ туру Олімпіади Терміни проведення ІІ туру Олімпіади Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету ІІ етапу олімпіади (телефон)
І. СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Спеціальність «Економіка»:
1 «Економічна кібернетика» Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, м. Львів 25-27 квітня 2018 р. Ректор Смовженко Т.С. (044) 462-53-05
2 «Міжнародна економіка» Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 25-26 квітня 2018 р. Ректор Мазаракі А.А. (044)531-48-74
3 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 25-27 квітня 2018 р. Декан Базилевич В.Д. (044) 521-35-78
4 «Прикладна статистика» Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ 11-13 квітня 2018 р. Проректор Момотюк Л.С. (044) 489-31-05
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»:
5 «Банківська справа» Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь Київської обл. 18-20 квітня 2018 р. Проректор Шевчук О.А. (04597) 499-93- 52
6 «Фінанси і кредит» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків 17-20 квітня 2018 р. Ректор Пономаренко B.C. (057) 702-03-04
7 Спеціальність «Облік і оподаткування» ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”, м. Дніпро 18-20 квітня 2018 р. Проректор Момот B.C. (056) 312-24-54
8 Спеціальність «Маркетинг» Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 10-11 травня 2018 р. Ректор Оборський Г.О. (048) 705-86-29, 705-83-82
Спеціальність «Менеджмент»:
9 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 25-27 квітня 2018 р. Ректор Крисоватий А.І. (0352)47-50-51
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
10 «Податкова система України» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 18-20 квітня 2018 р. Ректор Крисоватий А.І. (0352) 47-50-51
11 «Державні фінанси» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків 17-20 квітня 2018 р. Ректор Пономаренко B.C. (057) 702-03-04
12 «Фінанси» Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпро 25-27 квітня 2018 р. Проректор Верхоглядова Н.І. (056) 372-06-95
13 «Інвестування» Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса 19-20 квітня 2018 р. Ректор Ковров А.В. (048) 723-33-42
18 «Економічна теорія» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса 28-30 березня 2018 р. Проректор Іваниця В.О. (048) 731-71-15
19 «Міжнародна економіка» Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів 28-30 березня 2018 р. Проректор Давидчак О.Р. (032) 258-20-51
20 «Страхова справа» Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 23-25 квітня 2018 р. Ректор Крисоватий А.І. (0352) 47-50-51
21 «Регіональна економіка» Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ 18-20 квітня 2018 р. Проректор Антонюк JI.JI. (044) 371-61-07
23 «Управлінський облік» Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут, м. Харків 16-18 травня 2018 р. Проректор Мигущенко Р.П. (057) 706-32-13