Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування; спеціалізація “Фінанси і кредит” (освітньо-наукова програма))


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 14 1,8:0,9 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Місцеві фінанси 32 16 2:1 Іспит
Податкова система та статистика оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
Фінансування інноваційної діяльності підприємств 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Управління фінансами суб’єктів господарювання 16 16 1:1 Залік
Фінансова безпека України і геополітика 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми фінансової науки 32 0:2 Залік
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Державний борг 16 16 1:1 Залік
ДФК 16 16 1:1 Іспит
Фінансова інженерія та інформатизація 16 16 1:1 Іспит
Курсова робота з вибіркових дисциплін 90 0:5,6 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління фінансовою сталістю підприємства 16 16 1:1 Залік