Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування; спеціалізація “Фінанси і кредит” (освітньо-наукова програма))


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Місцеві фінанси 32 16 2:1 Іспит
Ринок ФП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Фіскальна політика країн світу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Оподаткування СГ 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління ФС підприємств 16 16 1:1 Залік