Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальні системи ухвалення рішень 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністрування і проектування корпоративних баз даних 16 32 1:2 Іспит
Актуарна математика 16 16 1:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 2:0 Іспит
Прикладна економетрія 0:0 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
16 16 1:1 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 32 0:2 Іспит
Моделювання інноваційних процесів в економіці 16 32 1:2 Іспит
Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік