Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 2:0 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуарна математика 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Виробнича практика_ОС Магістр 0:0 Диф. залік
Моделювання інноваційних процесів в економіці 16 32 1:2 Іспит
Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика_ОС Магістр 0:0 Диф. залік
Інтелектуальні системи ухвалення рішень 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Електронна комерція
Системи штучного інтелекту
24 16 1,5:1 Залік