Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)   Договори про співпрацю

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуарна математика 16 16 1:1 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Математичні методи і моделі ринкової економіки 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика_ОС Магістр 0:0 Диф. залік
Моделювання інноваційних процесів в економіці 16 32 1:2 Іспит
Моделювання фінансового менеджменту 32 16 2:1 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
Еколого-економічне моделювання 16 16 1:1 Залік
Системи бізнес-аналітики 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика_ОС Магістр 0:0 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Методологія і організація наукових досліджень
Моделювання синергетичних процесів
Управління економічними ризиками
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Автоматизація бізнес-процесів
Інтелектуальні системи ухвалення рішень
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Електронна комерція
Системи штучного інтелекту
24 16 1,5:1 Залік