Спеціальність – 071 Облік і оподаткування (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Пояснювальна записка Витяги вчених рад Договори та рецензії


Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Формування парадигм обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Науковий семінар
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017)Робоча програма (2018)

Філософія
Силабус

Педагогічна практика
Програма
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Силабус


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Облік і аудит у банківництві
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Контроль та інспектування банківської діяльності
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Блок В.1.2
1. Облікова система ділового партнерства підприємств
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Оптимізація оподаткування та управління податковими ризиками
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Теорія та методологія податкової політики
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Блок В.1.3
1. Аудит у системі управління підприємством
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Економічний аналіз у системі управління суб’єктами господарювання
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Складова 2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи
Силабус

2. Методологія підготовки наукової публікації
Силабус

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи
Силабус

2. Підготовка науково-інноваційного проекту
Силабус

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування
Силабус

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Силабус

3. Інновації та підприємництво
Силабус


Не знайдено жодного навчального курсу.