Навчальний план (спеціальність – 051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Спеціальність – 051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.) (NEW) Опис дисциплін (2023 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.)

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Теорія права і держави 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
90 0:5,6 Диф. залік
Адміністративне право України 32 48 2:3 Іспит
Вища математика 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Конституційне право України 32 32 2:2 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 16 2:1 Іспит
економіко-математичні методи і моделі (051 Економіка, ЕКК,ЕКЮ) 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Кримінальне право України 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 2:0 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Теорія ймовірності 16 32 1:2 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота з дисципліни “Цивільне право України” 0:0 Курсова робота
Мікроекономіка 32 2:0 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика в бізнесі 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Цивільне право України 32 48 2:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Екологічний моніторинг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Міжнародне приватне право 16 16 1:1 Залік
Право Європейського Союзу 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Залік
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Міжнародна економіка (АЕМЕ) 32 32 2:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антимонопольне право 16 32 1:2 Залік
Право соціально забезпечення 16 32 1:2 Залік
Пакети прикладних програм обробки статистичних даних 16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Економічна статистика 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 2:0 Іспит
Менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансове право України 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз даниз в R 48 0:3 Залік
Аналіз даних в R 48 0:3 Залік
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інвестиційне право 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Митне право 16 32 1:2 Залік
Міжнародний комерційний арбітраж 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Гроші і банківництво 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Статистика і аналіз бізнес – середовища 32 16 2:1 Залік
Статистичні методи оцінювання економічного ризику 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Статистичний аналіз часових рядів і прогнозування 32 16 16 2:1 Іспит
Трудове право України 32 48 2:3 Іспит
Фінансовий облік і аналіз фінансової звітності 32 32 2:2 Іспит
ППП 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аудит 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аудиторське право 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Господарський процес 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Податкове право 32 16 2:1 Залік
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 32 16 2:1 Залік
Моделювання процесів прийняття рішень 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестація: Державний екзамен з макроекономіки , мікроекономіки 0:0 Іспит
Атестація: Державний екзамен з нормативних економічних дисциплін спеціалізації 0:0 Іспит
Атестація: Державний екзамен з нормативних правничих дисциплін спеціалізації 0:0 Іспит
Господарське право України 28 28 1,8:1,8 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 0:0 Курсова робота
Охорона праці (основи охорони праці та охорана раці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Статистика і аналіз бізнес-середовища 16 0:1 Диф. залік
Статистичні методи моделювання соціально-економічних процесів 28 14 28 1,8:0,9 Іспит
Корпоративне право 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Договірне право 14 28 0,9:1,8 Залік
Практика розгляду податкових спорів 14 28 0,9:1,8 Залік
Інформаційні системи та технології в економіці 14 14 0,9:0,9 Залік
Фінансова арифметика і фінансові ринки 14 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз конкурентоспроможності економіки 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналіз ринків товарів і послуг 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Бізнес-планування 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Державні фінанси та валютні ринки 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 6:Правова статистика 28 14 1,8:0,9 Залік
Санація і банкрутство підприємств 28 14 1,8:0,9 Залік