Навчальний план (спеціальність – 122 Комп’ютерні науки; спеціалізація “Консолідована інформація”)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)


9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
180 0:11,3 Диф. залік
Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації 32 32 2:2 Іспит
ЛІС 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Управління проектами інформатизації 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
90 0:5,6 Диф. залік
Статистичні методи 16 8 1:0,5 Залік
Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів 16 16 1:1 Залік