Навчальний план (спеціальність – 122 Комп’ютерні науки; спеціалізація “Консолідована інформація”)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)


9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
16 16 1:1 Іспит
Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка) 32 16 16 2:1 Іспит
16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи інформаційно-аналітичної діяльності 32 2:0 Залік
Технології проектування та адміністрування баз даних 32 2:0 Залік
Технології проектувння та адміністрування баз даних 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3: 32 16 2:1 Залік
Об’єктивно-орієнтоване програмування 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
180 0:11,3 Диф. залік
Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації 32 32 2:2 Іспит
ЛІС 16 16 1:1 Залік
Методи прогнозування 32 8 8 2:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Управління проектами інформатизації 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 16 1,5:1 Іспит
Статистичні методи 16 8 1:0,5 Залік
Математичні методи аналізу консолідованої інформації 16 8 1:0,5 Залік
Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів 16 16 1:1 Залік