Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

Спеціальність – 051 Економіка;
спеціалізація “Економічна кібернетика”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

32 16 2:1 Іспит
Адміністрування і проектування корпоративних баз даних 16 32 1:2 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Національна економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Прикладна економетрія 0:0 Іспит
0:0 Залік
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
32 32 2:2 Залік

32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
16 16 1:1 Залік