Навчальний план (спеціальність – 071 Облік і оподаткування; спеціалізація “Облік і аудит”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
32 16 2:1 Іспит
Курсова робота зі спеціальності 0:0 Курсова робота
Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (071 “Облік і оподаткування”) 16 16 16 1:1 Іспит
Організація і методика аудиту 32 16 2:1 Іспит
Організація обліку і оптимізація оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Іспит
Аналіз бізнес-процесів суб’єкта господарювання 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Аудит бізнес -процесів 16 0:1 Залік
Облік і оподаткування в цифровій економіці 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 2: 16 1:0 Залік
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аудит за видами економічної діяльності 16 16 1:1 Залік
Аудит спеціального призначення 16 16 1:1 Залік
Аудит в облікових системах 24 1,5:0 Залік
Судова бухгалтерія 24 16 1,5:1 Залік
24 16 1,5:1 Залік