Навчальний план (спеціальність – 071 Облік і оподаткування; спеціалізація “Облік і аудит”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота зі спеціальності 0:0 Курсова робота
Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (071 “Облік і оподаткування”) 32 16 16 2:1 Іспит
Організація і методика аудиту 32 16 2:1 Іспит
Організація обліку і оптимізація оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Стратегічний управлінський облік 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Іспит
Аналіз бізнес-процесів на підприємстві 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті 32 16 2:1 Іспит
Методи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні 16 16 1:1 Залік
Облік в управлінні підприємством 32 16 2:1 Іспит
Облік і звітність за міжнародними стандартами 16 0:1 Іспит
Фінансовий менеджмент і контроль 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства 16 16 1:1 Залік
Судова бухгалтерія 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Аудит в облікових системах 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аудит за видами економічної діяльності 16 16 1:1 Залік
Аудит спеціального призначення 16 16 1:1 Залік