Спеціальність – 051 Економіка (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА    Опис дисциплін


Робочі програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова за фаховим спрямуванням


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Філософія економічних систем

2. Історія економічних учень ІІІ
3. Державне програмування розвитку людського потенціалу

Блок В.1.2
1. Методи прогнозування в економіці
2. Статистичні методи економічного аналізу
3. Прикладна економетрія ІІІ
4. Статистичне моделювання соціально-економічних процесів ІІІ

Блок В.1.3
1. Мікроекономіка ІІІ
2. Макроекономіка ІІІ
3. Міжнародна економіка ІІІ
4. Національна економіка  ІІІ

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи

2. Методологія підготовки наукової публікації

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи

2. Підготовка науково-інноваційного проекту

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій

3. Інновації та підприємництво


Розподіл дисциплін за семестрами:

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки (для 051асп) 32 2:0 Іспит