Спеціальність – 051 Економіка (ступінь доктора філософії)

АКРЕДИТАЦІЯ 2020-2021


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017) Навчальний план (очна) – 2017 Навчальний план (заочна) – 2017


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019) Навчальний план (очна) – 2019 Навчальний план (заочна) – 2019


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020) Навчальний план (очна) – 2020 Навчальний план (заочна) – 2020 Договори та рецензії Результати громадського обговорення ОНП “Економіка”

* З пропозиціями щодо удосконалення ОНП просимо звертатись до 30.12.2021 р. до гаранта програми проф. Стефанишин О. В. (olga.stefanyshyn@lnu.edu.ua)


Робочі програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні вказівки

Науковий семінар
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні матеріали

Філософія
Силабус Методичні матеріали

Інновації та підприємництво
Силабус
Робоча програма (2020)

Педагогічна практика
Силабус
Робоча програма (2020) Методичні матеріали

Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Силабус Методичні матеріали


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Філософія економічних систем
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

2. Історія економічних учень ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

3. Державне програмування розвитку людського потенціалу
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

Блок В.1.2
1. Методи прогнозування в економіці
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні матеріали

2. Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

3. Прикладна економетрія ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні матеріали

4. Статистичне моделювання соціально-економічних процесів ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

Блок В.1.3
1. Мікроекономіка ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)Методичні матеріали Методичні матеріали (ENG)

2. Макроекономіка ІІІ
Силабус Syllabus (ENG) Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020)

3. Міжнародна економіка ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні матеріали

4. Національна економіка ІІІ
Силабус Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2020) Методичні матеріали

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи
Силабус Методичні матеріали

2. Методологія підготовки наукової публікації
Силабус
Робоча програма (2020)

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи
Силабус Програма та методичні матеріали

2. Підготовка науково-інноваційного проекту
Силабус Методичні матеріали

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування
Силабус Методичні матеріали

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Силабус Методичні матеріали