Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Витяги вчених рад Договори та рецензії


Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні тенденції в підприємництві

Науковий семінар

Філософія

Педагогічна практика

Іноземна мова за фаховим спрямуванням


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Економічне прогнозування розвитку підприємства

2. Актуальні проблеми туризму

3. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні

Блок В.1.2
1. Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі

2. Прогнозування цінового середовища розвитку підприємств

3. Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні

Блок В.1.3
1. Цінова політика в підприємництві

2. Соціальна відповідальність підприємницьких структур в умовах глобалізації

3. Сучасні технології біржової діяльності

4. Підприємництво і торгівля туристичними послугами

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи

2. Методологія підготовки наукової публікації

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи

2. Підготовка науково-інноваційного проекту

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій

3. Інновації та підприємництво


Не знайдено жодного навчального курсу.