Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Пояснювальна записка Витяги вчених рад Договори та рецензії


Навчальний план (2023)Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні тенденції в підприємництві
ПрограмаСилабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Науковий семінар
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017)Робоча програма (2018)

Філософія
Силабус

Педагогіка вищої школи
Силабус Методичні матеріали

Інновації та підприємництво
Силабус Робоча програма (2020)

Педагогічна практика
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Силабус


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1

1. Економічне прогнозування розвитку підприємства
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Актуальні проблеми туризму
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

3. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Блок В.1.2

1. Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі
ПрограмаСилабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Прогнозування цінового середовища розвитку підприємств
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

Блок В.1.3

1. Цінова політика в підприємництві
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Соціальна відповідальність підприємницьких структур в умовах глобалізації
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Сучасні технології біржової діяльності
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

4. Підприємництво і торгівля туристичними послугами
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

Складова В.3 (універсальні навички)

Блок В.3.1
1. Психологія вищої школи
Силабус Програма та методичні матеріали

2. Методологія підготовки наукової публікації
Силабус
Робоча програма (2020)

3. Підготовка науково-інноваційного проекту
Силабус Методичні матеріали

Блок В.3.2

1. Інформаційні технології та аналіз даних
Силабус Методичні матеріали

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Силабус Методичні матеріали