Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Пояснювальна записка Витяги вчених рад Договори та рецензії


Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні тенденції в підприємництві
ПрограмаСилабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Науковий семінар
Програма Силабус
Робоча програма (2016) Робоча програма (2017)Робоча програма (2018)

Філософія
Силабус

Педагогічна практика
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Силабус


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1

1. Економічне прогнозування розвитку підприємства
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Актуальні проблеми туризму
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

3. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

Блок В.1.2

1. Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі
ПрограмаСилабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Прогнозування цінового середовища розвитку підприємств
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

Блок В.1.3

1. Цінова політика в підприємництві
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

2. Соціальна відповідальність підприємницьких структур в умовах глобалізації
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

3. Сучасні технології біржової діяльності
Програма
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)

4. Підприємництво і торгівля туристичними послугами
Програма Силабус
Робоча програма (2018)

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1

1. Педагогіка вищої школи
Силабус

2. Методологія підготовки наукової публікації
Силабус

Блок В.2.2

1. Психологія вищої школи
Силабус

2. Підготовка науково-інноваційного проекту
Силабус

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування
Силабус

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Силабус

3. Інновації та підприємництво
Програма Силабус
Робоча програма (2017) Робоча програма (2018)


Не знайдено жодного навчального курсу.