Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

1-2 курси

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та цивільний захист (Безпека, життєдіяльність, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 48 48 3:3 Іспит
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Інформатика 16 32 16 1:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 48 32 3:2 Іспит
Господарське право 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика з інформатики 0:0 Диф. залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Математична статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші та банківництво 32 2:0 Іспит
Економіка підприємства 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Теорія статистики 32 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням 16 16 1:1 Залік
Організація і методи обстежень в економіці 16 0:1 Залік
Бізнес-аналітика засобами Excel та Office 365 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія статистики та обліку 16 16 1:1 Залік
Методи рейтингового оцінювання 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Економічна статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Демографія 16 16 1:1 Залік
Пакети прикладних програм в обробці статистичних даних 16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Управлінський облік 48 48 3:3 Іспит
Статистичний аналіз ринку праці 32 16 2:1 Залік
Статистика підприємництва 32 16 2:1 Іспит

3-4 курси

спеціальність – 6.030506 “Прикладна статистика”

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Соціальна статистика 32 2:0 Іспит
Статистичне моделювання і прогнозування 32 32 16 2:2 Залік
Фінансовий облік І 32 32 2:2 Іспит
Облік у банках 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Податкова звітність і статистика державних фінансів 32 32 2:2 Залік
Соціальна статистика і аналіз ринку праці 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Демографічна статистика 26 13 13 1,6:0,8 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 13 13 0,8:0,8 Залік
Статистичне моделювання і прогнозування 26 13 13 1,6:0,8 Іспит
Фінансовий облік ІІ 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Статистичний аналіз (SPSS) 13 26 0,8:1,6 Залік
Статистичні методи оцінювання економічного ризику 26 13 1,6:0,8 Залік
Фінансова і банківська статистика 26 13 1,6:0,8 Залік