Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.)

1-2 курси

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та цивільний захист (Безпека, життєдіяльність, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 48 48 3:3 Іспит
Вступ до фаху 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
90 0:5,6 Диф. залік
Вища математика 48 32 3:2 Іспит
Господарське право 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 0:0 Диф. залік
Описова статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЕММіМ (051 Економіка, Екр, Ект) 32 64 2:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Математична статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Мікроекономіка 32 2:0 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Основи програмування (Pyhton) 32 0:2 Іспит
Статистика 48 32 16 3:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші та банківництво 32 2:0 Іспит
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Економічна статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Мікроекономіка 32 2:0 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням 16 16 1:1 Залік
Бізнес-аналітика засобами Excel та Powe BI 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес аналіз з використанням ППП 16 32 1:2 Залік
Бухгалтерський облік 16 16 1:1 Іспит
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Менеджмент 32 2:0 Іспит
Управлінський облік 48 48 3:3 Іспит
Аналіз даних в R 48 0:3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Статистичний аналіз ринку праці 32 16 2:1 Залік
Статистичні методи оцінювання економічного ризику 32 16 2:1 Залік
Статистика і аналіз бізнес-середовища 32 16 2:1 Диф. залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЕГР 32 16 2:1 Залік

3-4 курси

спеціальність – 6.030506 “Прикладна статистика”

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз господарської діяльності 32 16 32 2:1 Іспит
Соціальна статистика 32 2:0 Іспит
Фінансовий облік І 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Податкова система і статистика оподаткування 32 16 2:1 Залік
Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності 32 16 2:1 Залік
Соціальна статистика і аналіз ринку праці 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 13 13 0,8:0,8 Залік
Статистика населення 28 14 1,8:0,9 Залік
Статистичне моделювання соціально-економічних процесів 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Фінансовий облік ІІ 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Автоматизація обліку 42 0:2,6 Залік
Дисципліна на вибір 1: 28 14 1,8:0,9 Залік
28 14 1,8:0,9 Залік
Фінансова і банківська статистика 32 16 2:1 Залік