Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформаційні і комунікаційні технології 16 32 16 1:2 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Залік
Інформаційні і комунікаційні технології 32 48 2:3 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Основи управлінського аналізу 36 16 2,3:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Дослідження операцій 32 32 2:2 Залік
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дослідження операцій 48 32 3:2 Іспит
Менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Прогнозування соціально-економічних процесів 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Інвестування та його оптимізаційні моделі 32 32 2:2 Залік
Фінансова математика 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моделювання економіки 26 1,6:0 Іспит
Моделювання економічної динаміки 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 13 13 0,8:0,8 Залік
Адаптивні моделі економіки 28 1,8:0 Залік
Логістика 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1: 28 14 1,8:0,9 Залік
Інформаційні системи і технології в управлінні 28 14 1,8:0,9 Залік