Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформаційні і комунікаційні технології 16 32 16 1:2 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Залік
Інформаційні і комунікаційні технології 32 48 2:3 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мікроекономіка (ЕТ) 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 16 2:1 Іспит
Алгоритмізація і програмування 16 16 16 1:1 Залік
32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
32 16 16 2:1 Іспит
0:0 Залік
32 16 2:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
48 32 3:2 Іспит
Адаптивні моделі економіки 0:0 Залік
32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Іспит
Управління проектами інформатизації 32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Іспит
13 26 0,8:1,6 Залік
26 26 1,6:1,6 Іспит
Інформаційні системи і технології в управлінні 28 14 1,8:0,9 Залік