Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна кібернетика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)     Договори про співпрацю

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)


1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформаційні і комунікаційні технології 16 32 16 1:2 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Залік
Інформаційні і комунікаційні технології 32 48 2:3 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 90 0:5,6 Диф. залік
Офісні інформаційні технології та програмування 32 48 2:3 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
економіко-математичні методи і моделі (051 Економіка, ЕКК,ЕКЮ) 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Тестування програмних продуктів 32 16 2:1 Залік
Основи бізнес-аналізу 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Алгоритмізація і програмування 32 16 16 2:1 Залік
Об’єктно орієнтоване програмування 32 16 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Макроекономіка та мікроекономіка (рівень В) 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Системи прийняття рішень 16 32 1:2 Залік
Основи управлінського аналізу 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Дослідження операцій 32 32 2:2 Залік
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
ЦЕ 32 32 2:2 Залік
Математична економіка 32 32 2:2 Залік
Аналіз економічних часових рядів 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Дослідження операцій 48 32 3:2 Іспит
Менеджмент 32 2:0 Іспит
Прогнозування соціально-економічних процесів 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: Інвестування та його оптимізаційні моделі 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Дискретний аналіз 32 32 2:2 Залік
Фінансова математика 32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічна кібернетика 48 32 3:2 Іспит
Моделювання економіки 32 32 2:2 Іспит
Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних 32 32 2:2 Іспит
Теорія ігор та економічна поведінка 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2: 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3: 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Імітаційне моделювання 16 32 1:2 Залік
Теорія випадкових процесів 16 32 1:2 Залік
Моделювання фінансово-економічних систем 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5: 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 6: 32 32 2:2 Залік
Моделювання міжнародних бізнес-процесів 32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
Фондові ринки країн світу 32 64 2:4 Залік
Дисципліна на вибір 7:Економічний ризик 32 16 2:1 Залік
Управління проектами інформатизації 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформаційні системи і технології в економіці 14 0:0,9 Залік
Моделювання економіки 26 1,6:0 Іспит
Моделювання економічної динаміки 28 28 1,8:1,8 Іспит
WEB-програмування 14 28 0,9:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Адаптивні моделі економіки 28 14 1,8:0,9 Залік
Логістика 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Інформаційні системи і технології в управлінні 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Проєктний аналіз 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 6:Сіткове управління проектами 28 14 1,8:0,9 Залік
Технології блокчейн 28 14 1,8:0,9 Залік
32 32 2:2 Іспит