Навчальний план (спеціальність – 071 Облік і оподаткування)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (зі скороченим терміном навчання) (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (зі скороченим терміном навчання) (2018 р.)    Опис дисциплін (2018 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 64 2:4 Іспит
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інформаційні і комунікаційні технології 32 32 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ до фаху 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Управлінський облік 16 0:1 Іспит
Управлінський облік 32 0:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
32 32 2:2 Іспит
32 16 16 2:1 Іспит
Банківська система 32 16 2:1 Залік
Бухгалтерський облік 32 16 2:1 Іспит
Гроші і банківництво 32 16 2:1 Залік
ЕММіМ 071 32 64 2:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Банківські операції 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Іспит
Бізнес-статистика 32 32 2:2 Диф. залік
Бухгалтерський облік 32 32 2:2 Іспит
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота 90 0:5,6 Курсова робота
Оцінка в бухгалтерському обліку 16 16 1:1 Залік
Статитика 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Основи бухгалтерського обліку і оподаткування 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:ДДГД 32 16 2:1 Залік
Оподаткування суб’єктів господарювання (071 “Облік і оподаткування”) 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 32 3:2 Іспит
Економічний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Економічний аналіз (загальна теорія) 32 32 2:2 Іспит
Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Менеджмент (МЕН) 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Фінансовий облік І 32 16 16 2:1 Іспит
ЦЕ 32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Звітність підприємств 32 32 2:2 Іспит
Звітність підприємства 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Управлінський облік 48 32 3:2 Іспит
Фінансовий облік 2 32 16 32 2:1 Іспит
Фінансовий облік ІІ 32 16 32 2:1 Іспит
Облік і оподаткування малого бізнесу 32 16 2:1 Залік
32 32 2:2 Іспит
Бухгалтерський облік у прикладних програмних продуктах 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 16 1,1:1 Залік
Економетрія 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
16 8 1:0,5 Залік
16 8 1:0,5 Іспит

Спеціальність – 6.030509 Облік і аудит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз господарської діяльності 32 32 2:2 Іспит
Аудит 48 3:0 Іспит
Облік і звітність в оподаткуванні 48 32 3:2 Іспит
International Standards of Accounting and Auditing 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економетрія 32 16 2:1 Залік
Облік за видами діяльності 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 28 1,8:1,8 Іспит
Державний фінансовий контроль 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4: 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Контролінг 28 14 1,8:0,9 Залік
КФЗ 28 14 1,8:0,9 Залік
Облік за видами діяльності 28 28 1,8:1,8 Залік