Навчальний план (спеціальність – 071 Облік і оподаткування)

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інформатика 32 32 16 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ до фаху 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Навчальна практика з інформатики 0:0 Диф. залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Банківська система 32 16 2:1 Залік
Бухгалтерський облік 32 16 2:1 Іспит
Гроші і банківництво 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Документальне забезпечення господарських операцій 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота 90 0:5,6 Курсова робота
Статитика 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Основи бухгалтерського обліку і оподаткування 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економічна статистика 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Калькулювання собівартості продукції 32 16 2:1 Залік
Оцінка в бухгалтерському обліку 32 16 2:1 Залік
Економіка підприємництва 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державне регулювання економіки 16 16 1:1 Залік
Економічний аналіз 32 32 2:2 Іспит
ІС в бухгалтерському обліку і оподаткуванні 32 16 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент (МЕН) 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Управлінський облік 48 32 3:2 Іспит
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Фінансовий облік I 32 16 16 2:1 Іспит
Фінансовий облік І 32 16 32 2:1 Іспит
Державне регулювання обліку і аудиту 16 16 1:1 Залік
Статистика підприємства 32 16 2:1 Залік
Діловодство та документування господарської діяльності 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічний аналіз (загальна теорія) 32 32 2:2 Іспит
Звітність підприємств 32 32 2:2 Іспит
Звітність підприємства 32 32 2:2 Іспит
Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні 32 32 16 2:2 Іспит
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Управлінський облік 48 32 3:2 Іспит
Фінансовий облік II 32 16 32 2:1 Іспит
Фінансовий облік ІІ 32 16 32 2:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бухгалтерський облік у прикладних програмних продуктах 16 16 16 1:1 Залік
Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера 16 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Облік і оподаткування малого бізнесу 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Облік і оподаткування малого бізнесу 32 16 2:1 Залік
Облік у неприбуткових організаціях 32 16 2:1 Залік
Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера 32 16 2:1 Залік

Спеціальність – 6.030509 Облік і аудит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз господарської діяльності 32 32 2:2 Іспит
Аудит 48 3:0 Іспит
Облік і звітність в оподаткуванні 32 32 2:2 Іспит
Облік у банках 32 16 2:1 Іспит
Облік у бюджетних установах 32 16 2:1 Залік
Управлінський облік 48 32 3:2 Іспит
Логістика 32 16 2:1 Залік
Облік за видами діяльності 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державний фінансовий контроль 26 26 1,6:1,6 Іспит
Звітність підприємств 26 26 1,6:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Міжнародні стандарти обліку і аудиту 26 13 1,6:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Облік у малому бізнесі 26 13 1,6:0,8 Залік
Облік у неприбуткових організаціях 26 13 1,6:0,8 Залік
Облік за видами діяльності 26 13 1,6:0,8 Іспит