Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
Освітня програма “Менеджмент організацій та адміністрування”


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)


1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності ( безпека життєдіяльності та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Бізнес-протокол і комунікації 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Немає
Інформаційні і комунікаційні технології 32 32 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математика для менеджерів 32 16 2:1 Немає
Теорія та історія економіки 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Господарсько-правове адміністрування 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Залік
Історія української культури 16 1:0 Залік
Математика для менеджерів 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 32 16 2:1 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Статистика 32 16 2:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фінанси та оподаткування (ФІН) 32 16 2:1 Іспит
Фінанси та оподаткування 32 16 2:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Економіка підприємства 32 16 2:1 Диф. залік
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Немає
Менеджмент 32 2:0 Іспит
Психологія управління 32 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економетрія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Економіко-математичні методи і моделі ( 073 Менеджмент) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Оптимізаційні методи і моделі 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Теорія ймовірності та математична статистика 32 16 2:1 Залік
Управління ризиками 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 28 28 1,8:1,8 Іспит
Етика бізнесу 14 0,9:0 Залік
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Іспит
Облік і аудит 32 16 16 2:1 Іспит
Організація підприємницької діяльності 32 32 2:2 Іспит
Практична психологія 14 0,9:0 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економічна соціологія 32 16 2:1 Залік
Комунікаційний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Організація праці менеджера 32 16 2:1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова 64 0:4 Залік
Економічний аналіз і обґрунтування господарських рішень 32 32 2:2 Іспит
ЗЕД підприємства 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг 90 90 5,6:5,6 Іспит
Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства 120 7,5:0 Залік
Управління інноваціями 32 16 2:1 Іспит
ЦЕ 32 2:0 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:PR-менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Державне регулювання економіки 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Дослідження операцій у менеджменті 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Екологічний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Маркетинговий менеджмент 32 16 2:1 Залік
Регіональна економі і екологія 32 16 2:1 Залік
Інтернет-технології конкурентної розвідкии 32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Виробнича практика 3 курс (073 Менеджмент) 180 0:11,3 Диф. залік
Державне адміністрування та регулювання 32 32 2:2 Іспит
Друга іноземна мова 64 0:4 Немає
Лідерство і групова динаміка 32 16 2:1 Іспит
Операційний менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Курсова робота
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Комунікативний менеджмент 32 2:0 Залік
Міжнародний менеджмент 32 13 2:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Адміністративний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Міжнародний бізнес 32 16 2:1 Залік
Теорія організацій 32 16 2:1 Залік
Експертні системи 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
32 16 2:1 Залік
Бізнес-адміністрування 32 16 2:1 Іспит
Бізнес-адміністрування 32 16 2:1 Курсова робота
Бізнес-тренінг фахової успішності 32 0:2 Залік
Друга іноземна мова 64 0:4 Немає
Охорона праці в галузі 16 16 1:1 Залік
Стратегічне управління 32 32 2:2 Іспит
УБП 32 32 2:2 Іспит
ОПДП 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-тренінг командної роботи 32 0:2 Залік
Бізнес-тренінг фахової успішності 32 0:2 Залік
Інформаційно аналітична діяльність 32 0:2 Залік
24 1,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Контролінг 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Контролінг 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Менеджмент державних організацій 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Муніципальний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Організація і планування підприємницької діяльності 32 16 2:1 Залік
Основи тестування інформаційних систем 32 16 2:1 Залік
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 7:Логістичні інформаційні системи 32 16 2:1 Залік
Об’єктивно-орієнтовані технології проектування інформаційних систем 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
Друга іноземна мова 56 0:3,5 Іспит
Логістика 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Міжкультурний менеджмент 28 28 1,8:1,8 Іспит
Управління конкурентоспроможністю 28 28 1,8:1,8 Іспит
14 0:0,9 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-тренінг командної роботи 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-тренінг фахової успішності 28 0:1,8 Залік
БТКР 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:Тренінг розроблення інтернет-порталу організації 28 0:1,8 Залік
Тренінг розроблення програмного продукту 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 4:Галузеві політики Європейського Союзу 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Економічна діагностика 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 6:Управління євроінтеграційними процесами 28 14 1,8:0,9 Залік
Ухвалення рішень в ЄС 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 7:Основи комп’ютерних видавничих систем 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 8:Управління вимогами 28 14 1,8:0,9 Залік
Управління якістю програмної продукції 28 14 1,8:0,9 Залік