Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2018 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2018 р., скорочений термін навчання)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р., скорочений термін навчання)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)


ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з дисциплін професійної і практичної підготовки


1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія фінансів 32 16 2:1 Іспит
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
Гроші і кредит 48 32 3:2 Залік
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 90 0:5,6 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
ІЕЕД 32 16 2:1 Залік
Міжнародна економіка 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
ГКСКС 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ОЮФО 16 16 1:1 Залік
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Фінанси та оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Управління персональними фінансами 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економіка та організація фінансів підприємств 32 32 2:2 Залік
ЦБ і ГКП 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЕММіМ 32 32 2:2 Іспит
Податкова система 32 32 2:2 Іспит
Фінансові системи 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Страхування 48 32 3:2 Іспит
Фінанси підприємств 32 32 2:2 Іспит
Фінансова звітність (ФІН) 32 16 2:1 Іспит
Фінансова звітність 32 16 2:1 Іспит
ФТБ 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Банківська система 32 16 2:1 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біржова діяльність 32 16 2:1 Іспит