Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2018 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2018 р., скорочений термін навчання)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р., скорочений термін навчання)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)


1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія фінансів 32 16 2:1 Іспит
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші і кредит 48 32 3:2 Залік
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 90 0:5,6 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
ІЕЕД 32 16 2:1 Залік
Міжнародна економіка 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Сучасні грошово-кредитні системи країн світу 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Фінанси та оподаткування 32 16 2:1 Іспит
ЦБ і ГКП 32 16 2:1 Залік
Управління персональними фінансами 16 0:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЕММіМ 32 32 2:2 Іспит
Податкова система 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Фінансові системи 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фінанси підприємств 32 32 2:2 Іспит
Фінансова звітність 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Банківська система 32 16 2:1 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біржова діяльність 32 16 2:1 Іспит