Навчальний план (спеціальність – 075 Маркетинг)

Спеціальність – 075 Маркетинг

АКРЕДИТАЦІЯ 2021-2022


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2018 р.)    ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)    Навчальний план (2020 р.)
Договори    Рецензії    Результати опитування здобувачів


*Проєкт освітньої програми 2022 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатись до 30.12.2021 р. до гаранта програми доц. Городняк І.В. (iryna.horodnyak@lnu.edu.ua)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Іспит
ІКТ 32 32 16 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
90 0:5,6 Диф. залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Маркетинг 48 32 3:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Банківництво і страхування 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Маркетинг 32 48 2:3 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна вільного вибору 0:0 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Гроші і банківництво 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота (075 “Маркетинг”, 4 семестр) 0:0 Курсова робота
Маркетингове цiноутворення 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 0:0 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 48 32 3:2 Іспит
Маркетинг промислового підприємства 48 32 3:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Поведінка споживача 32 32 2:2 Іспит
Теорія економічної конкуренції 16 16 1:1 Залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економіка та організація торгівлі 32 16 2:1 Залік
Економічна психологія 32 16 2:1 Залік
32 32 2:2 Залік
48 16 32 3:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 32 2:2 Іспит
Виробнича практика 180 11,3:0 Диф. залік
Маркетинг промислового підприємства 32 32 2:2 Іспит
Поведінка споживача 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Маркетинг закупівель 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи аналізу даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Теорія економічної конкуренції 32 32 2:2 Залік
Трейд-маркетинг 32 32 2:2 Залік
Інфраструктура товарного ринку 32 64 2:4 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Маркетинговi дослiдження 32 32 2:2 Іспит
Маркетингова політика розподілу 48 32 3:2 Іспит
Маркетингова товарна політика 48 32 3:2 Іспит
Інформаційні системи та технології в економіці 16 32 1:2 Залік
Логістика 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз господарської діяльності 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економетрія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Маркетинг ринку нерухомості 32 16 2:1 Залік
Маркетинговий аудит 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 28 0,9:1,8 Залік
Маркетинг послуг 28 56 1,8:3,5 Іспит
Маркетинговi дослiдження 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Маркетингове планування 14 0:0,9 Залік
Маркетингові комунікації 28 56 1,8:3,5 Іспит
Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 13 13 0,8:0,8 Залік
Електронна комерція 0:0 Залік
28 0:1,8 Залік
Інформаційні системи і технології в маркетингу 14 28 0,9:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антикризове управління 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маркетинг на фінансових ринках 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Маркетинг у банку 28 14 1,8:0,9 Залік
Соціально – етичний маркетинг 28 14 1,8:0,9 Залік