Навчальний план (спеціальність – 075 Маркетинг)

Спеціальність – 075 Маркетинг

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Інформатика 32 32 16 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Навчальна практика з інформатики 0:0 Диф. залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Соціологія 48 32 3:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Маркетинг 48 32 3:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші і банківництво 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Маркетинг 32 48 2:3 Іспит
Статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 48 32 3:2 Іспит
Маркетинг промислового підприємства 48 32 3:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Теорія економічної конкуренції 16 16 1:1 Залік
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економіка та організація торгівлі 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Економічна психологія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Статистичне забезпечення маркетингу 32 16 2:1 Залік
Фiнансова економiка 32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 32 2:2 Іспит
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Маркетингове цiноутворення 32 32 2:2 Іспит
Поведінка споживача 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інфраструктура товарного ринку 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маркетинг закупівель 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методи аналізу даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Праця у бізнес-структурах 32 32 2:2 Залік
Теорія економічної конкуренції 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Маркетинг на фiнансових ринках 32 16 2:1 Залік
Маркетинговi дослiдження 32 32 2:2 Іспит
Маркетингова політика розподілу 48 32 3:2 Іспит
Маркетингова товарна політика 48 32 3:2 Іспит
Інформаційні системи та технології в економіці 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз господарської діяльності 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економетрія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Логістика 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Маркетинг ринку нерухомості 32 16 2:1 Залік
Маркетинговий аудит 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Маркетинг послуг 28 28 1,8:1,8 Іспит
Маркетинговi дослiдження 26 26 1,6:1,6 Іспит
Маркетинговi дослiдження 26 26 1,6:1,6 Курсова робота
Маркетингове планування 14 0:0,9 Залік
Маркетингові комунікації 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці(Основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Інформаційні системи і технології в маркетингу 14 28 0,9:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антикризове управління 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маркетинг на фінансових ринках 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Маркетинг у банку 28 14 1,8:0,9 Залік
Соціально – етичний маркетинг 28 14 1,8:0,9 Залік
Електронна комерція 28 14 1,8:0,9 Залік