Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент; спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті”)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті”


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2019 р.)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2021 р.)


1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності ( безпека життєдіяльності та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математика для менеджерів 32 16 2:1 Немає
Теорія та історія економіки 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Залік
Історія української культури 16 1:0 Залік
Математика для менеджерів 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фінанси та оподаткування 32 16 2:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Немає
Комп’ютерні мережі і телекомунікації 32 16 16 2:1 Іспит
Менеджмент 32 2:0 Іспит
Облік і аудит 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економетрія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Оптимізаційні методи і моделі 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Теорія ймовірності та математична статистика 32 16 2:1 Залік
Управління ризиками 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (перша) 64 0:4 Іспит
Логістика 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика 0:0 Залік
Організація баз данних і знань 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Комунікаційний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Організація праці менеджера 32 16 2:1 Іспит
Веб-програмування 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічний аналіз і обґрунтування господарських рішень 32 32 2:2 Іспит
Соц.-ек. прогнозування 36 18 18 2,3:1,1 Залік
Соціально-економічні прогнозування 32 16 16 2:1 Залік
Теорія прийняття рішень 32 16 16 2:1 Немає
Управління інноваціями 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:PR-менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз і моделювання економічного ризику 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналіз і моделювання економічного ризику 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Дослідження операцій у менеджменті 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Екологічний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Маркетинговий менеджмент 32 16 2:1 Залік
Регіональна економі і екологія 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Інтернет-технології конкурентної розвідкии 32 16 2:1 Залік
Технології захисту інформації 32 16 2:1 Залік
Інформаційно-аналітична діяльність 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Виробнича практика 180 11,3:0 Диф. залік
Операційний менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Теорія прийняття рішень 16 16 16 1:1 Іспит
Технологія програмування в менеджменті 64 64 32 4:4 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Курсова робота
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Теорія організацій 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Адміністративний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Системи підтримки прийняття рішень 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Експертні системи 32 16 2:1 Залік
Оптимізація сайтів 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-тренінг фахової успішності 32 0:2 Залік
Корпоративні інформаційні системи 32 32 2:2 Залік
Логістика 32 16 16 2:1 Залік
Охорона праці в галузі 16 16 1:1 Залік
Реінжиніринг бізнес-процесів 16 32 16 1:2 Іспит
Стратегічне управління 32 32 2:2 Іспит
Управління проектами інформатизації 32 16 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-тренінг командної роботи 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-тренінг створення власної справи 32 0:2 Залік
Бізнес-тренінг фахової успішності 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інформаційний бізнес 32 0:2 Залік
Інформаційно аналітична діяльність 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Контролінг 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Менеджмент державних організацій 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Муніципальний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Організація і планування підприємницької діяльності 32 16 2:1 Залік
Основи тестування інформаційних систем 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Логістичні інформаційні системи 32 16 2:1 Залік
Системи управління контентом 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронна комерція 28 28 1,8:1,8 Іспит
Ефективність інформаційних систем 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжкультурний менеджмент 28 28 1,8:1,8 Іспит
Управління знаннями в організаціях 28 14 14 1,8:0,9 Іспит
Хмарні технології 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-тренінг командної роботи 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-тренінг створення власної справи 28 0:1,8 Залік
Бізнес-тренінг фахової успішності 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:Тренінг розроблення інтернет-порталу організації 28 0:1,8 Залік
Тренінг розроблення програмного продукту 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 4:Галузеві політики Європейського Союзу 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Економічна діагностика 28 14 1,8:0,9 Залік
Ухвалення рішень в ЄС 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи комп’ютерних видавничих систем 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 7:Сучасні операційні системи 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 8:Управління вимогами 28 14 1,8:0,9 Залік
Управління якістю програмної продукції 28 14 1,8:0,9 Залік
Технології ІАД у менеджменті 32 16 2:1 Залік