Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Вступ дло спеціальності 32 0:2 Іспит
Економіка України 32 16 2:1 Іспит
ІКТ_підприємництво 32 32 16 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз характеристик товарів та послуг 32 16 16 2:1 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Основи бізнесу 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік і оподаткування 32 16 32 2:1 Іспит
ЕМММ 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Міжнародна економіка (АЕМЕ)
Міжнародна економіка (АЕМЕ)
32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інфраструктура бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 0:0 Курсова робота
Основи бізнесу 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування
Дисципліни вільного вибору
16 16 1:1 Залік
Бізнес-аналітика у підприємництві 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2: Бізнес-лідерство
Венчурний бізнес
Праця у бізнес-структурах
Франчайзинг як форма ведення бізнесу
32 16 2:1 Залік
32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Організація діяльності підприємства 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Дисципліни вільного вибору
Територіальна організація бізнесу
16 16 1:1 Залік
32 32 2:2 Немає
Бізнес-планування 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

32 32 2:2 Іспит
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Курсова робота з дисципліни “Організація діяльності підприємства” 0:0 Курсова робота
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Організація діяльності підприємства 48 48 3:3 Іспит
Торговельна діяльність 32 32 2:2 Іспит
Формування і використання капіталу в бізнесі 32 32 2:2 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Аналіз господарської діяльності
Антикризове управління
Аудит у підприємницькій діяльності
Транскордонне співробітництво у підприємницькій діяльності
32 16 2:1 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестація: Державний екзамен з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 0:0 Іспит
Атестація: Державний екзамен з основ економічної науки, макроекономіки, мікроекономіки 0:0 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Управління витратами 42 28 2,6:1,8 Іспит
Технічне регулювання підприємницької діяльності 28 14 1,8:0,9 Залік