Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Іспит
ІКТ_підприємництво 32 32 16 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз характеристик товарів та послуг 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік і оподаткування 32 16 32 2:1 Іспит
ЕМММ 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Міжнародна економіка (АЕМЕ)
Міжнародна економіка (АЕМЕ)
32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дисципліни вільного вибору
Теорія та практика бізнес ігор (Дисципліни вільного вибору)
16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші і банківництво 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інфраструктура бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 0:0 Курсова робота
Основи бізнесу 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування
Дисципліни вільного вибору
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2: Бізнес-лідерство
Венчурний бізнес
Праця у бізнес-структурах
Франчайзинг як форма ведення бізнесу
32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Організація діяльності підприємства 32 32 2:2 Іспит
Основи біржової діяльності 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Дисципліни вільного вибору
Територіальна організація бізнесу
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-планування
Організація підприємництва в країнах Європейського Союзу
Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Курсова робота з дисципліни “Організація діяльності підприємства” 0:0 Курсова робота
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Організація діяльності підприємства 48 48 3:3 Іспит
Потенціал та розвиток підприємства 32 32 2:2 Іспит
Торговельна діяльність 32 32 2:2 Іспит
Торговельна діяльність 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Дисципліни вільного вибору)
Дисципліни вільного вибору
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз господарської діяльності
Аудит у підприємницькій діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства(Б_076)
Транскордонне співробітництво у підприємницькій діяльності
32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота з дисципліни “Стратегія бізнесу” 0:0 Курсова робота
Організація інноваційної діяльності підприємства 32 32 2:2 Іспит
Стратегія бізнесу 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень
Контролінг у підприємництві
Організація технологічних процесів у підприємництві
Форми організації бізнесу
32 16 2:1 Залік
Формування та використання капіталу у підприємництві 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз і прогнозування біржової діяльності
Організація досліджень біржового ринку
32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестація: Державний екзамен з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 0:0 Іспит
Атестація: Державний екзамен з основ економічної науки, макроекономіки, мікроекономіки 0:0 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Залік
Управління витратами 42 28 2,6:1,8 Іспит
Ціни та ціноутворення 42 28 2,6:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Етика бізнесу
Тактичне управління операційною діяльністю
Технічне регулювання підприємницької діяльності
28 14 1,8:0,9 Залік