БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС І ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; ОП “Банківський бізнес і фінансові технології”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА-ПРОЄКТ (2024 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА-ПРОЄКТ (2024 р.)*

* Пропозиції та конструктивні зауваження, рекомендації  по проєктах навчального плану та освітньо-професійної програми приймаються гарантом ОПП Банківський бізнес і фінансові технології проф. Скоморович Іриною Георгіївною на електронну адресу Iryna.Skomorovych@lnu.edu.ua

Силабуси

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки
Стратегічне управління державними та корпоративними фінансами
Фінансові технології у цифровій економіці (англ. мовою)

Цикл професійної та практичної підготовки
Фінансовий менеджмент
Ринок фінансових послуг
Страховий менеджмент
Бюджетний менеджмент
Виробнича практика
Виробнича (переддипломна) практика

ОП «Банківський бізнес і фінансові технології»
Банківські продукти у цифровій економіці
Е-маркетинг у банку
Проєктне фінансування
Кредитний менеджмент і цифрові технології
Іпотечне кредитування
Монетарна політика (англ. мовою)

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки
Дисципліна вільного вибору

Цикл професійної та практичної підготовки
Професійна іноземна мова
Грошово-банківські системи
Історія та філософія грошей і банківництва
Аналіз інвестиційних проєктів
Методологія наукових досліджень банківського бізнесу
Банківський менеджмент
Управління бізнес-процесами в банку
Банківське регулювання і технології нагляду
Банк і фондовий ринок
Цифрове страхування
Безпека банківського бізнесу
Інноваційний розвиток банку
Міжнародні розрахунки та валютні операції
Е-корпоративне управління
Цифрові платіжні системи та фінансові трансакції
Фінансово-корпоративна реструктуризація
Технології прогнозування банківського бізнесу
Інвестиційне кредитування
Захист інтелектуальної власності
Міжнародний банківський бізнес
Державне регулювання цифровізації банківської системи

Репозитарій звітів з виробничих практик

Звіти з виробничих практик

Електронні навчальні курси

Стратегічне управління державними та корпоративними фінансами
Фінансові технології у цифровій економіці (англ. мовою) – атестовано
Фінансовий менеджмент
Ринок фінансових послуг
Страховий менеджмент – атестовано
Бюджетний менеджмент – атестовано
Банківські продукти у цифровій економіці
Е-маркетинг у банку
Проєктне фінансування
Кредитний менеджмент і цифрові технології
Іпотечне кредитування – атестовано
Монетарна політика (англ. мовою)

 

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Банківські продукти у цифровій економіці 32 16 2:1 Іспит
Грошово-банківські системи 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз інвестиційних проєктів 16 16 1:1 Залік
Історія та філософія грошей і банківництва 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іпотечне кредитування 24 16 1,5:1 Залік
Монетарна політика (Monetary Policy) 16 16 1:1 Іспит
Платіжні системи 16 8 1:0,5 Залік
Реструктуризація банку 16 8 1:0,5 Залік
Технології прогнозування банківського бізнесу 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Захист інтелектуальної власності 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інвестиційне кредитування 16 8 1:0,5 Залік
Міжнародний банківський бізнес 16 8 1:0,5 Залік
16 8 1:0,5 Залік