Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

АКРЕДИТАЦІЯ 2022-2023


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)Навчальний план (денне, 2020 р.) Навчальний план (заочне, 2022 р.)

Договори  Рецензії Результати опитування здобувачів


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р., проєкт)

 *Проєкт освітньої програми 2023 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатись до 30.01.2023 р. до гаранта програми проф. Урби С.І. (svitlana.urba@lnu.edu.ua)

Протоколи засідань щодо обговорення проєкту ОП 2023 р.

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічне управління у бізнес-структурах 32 16 2:1 Іспит
Інтелектуальний бізнес та електронна комерція 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 90 5,6:0 Диф. залік
МСТУП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління бізнесом 32 16 2:1 Іспит
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-діагностика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська торговельна політика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Підприємництво у сфері послуг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціальна відповідальність бізнесу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Управління бізнес-комунікаціями 16 16 1:1 Залік
Фінансовий моніторинг бізнесу 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг 32 16 2:1 Іспит
Управління бізнес-проектами 16 16 16 1:1 Іспит
Управління бізнес-процесами 16 16 16 1:1 Іспит
Цінова політика та конкурентоспроможність фірми 32 16 2:1 Іспит
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інноваційні бізнес-моделі 16 16 1:1 Залік
Корпоративне управління 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вартісно-орієнтоване управління бізнесом 16 16 1:1 Залік
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота з захистом в ЕК 360 22,5:0 Іспит
Методологія наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності 16 16 1:1 Залік
Управління ризиками бізнес-структур 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бенчмаркінг 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Експертиза товарів, робіт і послуг 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 3:Управління якістю товарів та послуг 16 8 1:0,5 Залік
Фінансовий механізм розвитку бізнесу 16 8 1:0,5 Залік