Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

АКРЕДИТАЦІЯ 2022-2023


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)Навчальний план (денне, 2020 р.) Навчальний план (заочне, 2022 р.)

Договори  Рецензії Результати опитування здобувачів


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2023 р., проєкт)

 *Проєкт освітньої програми 2023 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатись до 30.01.2023 р. до гаранта програми проф. Урби С.І. (svitlana.urba@lnu.edu.ua)

Протоколи засідань щодо обговорення проєкту ОП 2023 р.

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 1:Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Фінансовий механізм розвитку бізнесу 16 8 1:0,5 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вартісно-орієнтоване управління бізнесом 32 16 2:1 Іспит
Економічне управління у бізнес-структурах 32 16 2:1 Іспит
Методологія наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління бізнесом 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Експертиза товарів, робіт і послуг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська торговельна політика 16 16 1:1 Залік
Підприємництво у сфері послуг 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Інтелектуальний бізнес та електронна комерція 32 16 2:1 Іспит
Управління бізнес-проектами 16 16 16 1:1 Іспит
Управління бізнес-процесами 32 16 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-діагностика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Корпоративне управління 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Логістика 16 16 1:1 Залік
Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг 16 16 1:1 Залік
Цінова політика та конкурентоспроможність фірми 16 16 1:1 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
МСТУП 24 16 1,5:1 Іспит
Управління ризиками бізнес-структур 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бенчмаркінг 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інноваційні бізнес-моделі 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 4:Управління бізнес-комунікаціями 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 5:Управління якістю товарів та послуг 16 8 1:0,5 Залік
Фінансовий моніторинг бізнесу 16 8 1:0,5 Залік