Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічне управління у бізнес-структурах 16 32 1:2 Іспит
Інтелектуальний бізнес та електронна комерція 32 16 2:1 Іспит
МСТУП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління бізнесом 16 32 1:2 Іспит
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-діагностика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Європейська торговельна політика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Підприємництво у сфері послуг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Психологія управління та конфліктологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Соціальна відповідальність бізнесу 16 16 1:1 Залік
Фінансовий моніторинг бізнесу 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг 16 32 1:2 Іспит
Управління бізнес-проектами 32 16 16 2:1 Іспит
Управління бізнес-процесами 16 16 16 1:1 Іспит
Цінова політика та конкурентоспроможність фірми 16 32 1:2 Іспит
Професійна іноземна мова 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Біржова торгівля на організованих ринках 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інноваційні бізнес-моделі 16 16 1:1 Залік
Корпоративне управління 16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестація: Кваліфікаційна (магістерська) робота з захистом в Екзаменаційній комісії 0:0 Іспит
Атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен з нормативних навчальних дисциплін 0:0 Іспит
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Управління ризиками бізнес-структур 16 16 1:1 Іспит
Управління розвитком бізнесу 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бенчмаркінг 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Експертно-консультаційна діяльність 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 3:Управління якістю товарів та послуг 16 8 1:0,5 Залік
Фінансовий механізм розвитку бізнесу 16 8 1:0,5 Залік