Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент; освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

Акредитація 2023-2024

Інформацію про акредитацію освітньої програми можна отримати також на головному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка за посиланням: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/licensing/


Програма фахового вступного випробування для здобуття ОС Магістр 073 Менеджмент ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»


Освітня програма (2017 р.)

Освітня програма (2020 р.)

Навчальний план 2020 р., денна форма

Навчальний план 2020 р. , заочна форма

Освітня програма (2023 р.)

Навчальний план 2023 р., денна форма

Навчальний план 2023 р., заочна форма

РЕЦЕНЦІЇ (2023 р.)

Тематика_магістри_денне_2023

Тематика_магістри_заочне_2023


Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база більш детально описана на сторінці Центру забезпечення якості освіти

Матеріальна база економічного факультету (відео)

Навчально-спортивний комплекс ЛНУ (відео)

Гуртожитки ЛНУ (відео)

Їдальня

Безпечне середовище 1 

Безпечне середовище 2


Договори

Договір про співпрацю BJet

Договір_ЛМР

Договір_Хлібпром

Договір_АТ_Галнафтогаз

Договір_про_співпрацю_Соломія_Сервіс

Договір про співпрацю Авалон


Опитування щодо якості освітньо-професійної програми

Проєкт щодо вдосконалення ОПП 073 Менеджмент освітнього-рівня магістр в рамках проєкту GUTT.INUP.1.10

Опитування щодо якості ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування»


Оновлення програми

Освітня програма (2023,  проєкт)

*Проєкт освітньої програми 2023 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатись до 30.01.2023 р. до гаранта програми проф. Кундицького О.О. (oleksandr.kundytskyy@lnu.edu.ua)


9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія лідерства 32 16 2:1 Іспит
Публічне адміністрування 32 16 2:1 Іспит
Управління змінами 32 16 2:1 Іспит
Управлінське консультування 32 16 2:1 Залік
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Економіка та управління бізнесом 32 16 2:1 Іспит
Економічна безпека і антикризове управління 32 16 2:1 Іспит
Корпоративне управління 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар 16 16 1:1 Залік
Управління проєктами 32 16 2:1 Іспит
Управління якістю 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Договірний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Договірно-правове регулювання 32 16 2:1 Залік
Правове регулювання проєктної діяльності 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Управління ефективністю 3 16 0,2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Стратегічне лідерство в умовах змін 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасні технології управління людськими ресурсами 8 8 0,5:0,5 Залік
Управління знаннями 8 8 0,5:0,5 Залік
Управління комунікаційними процесами на підприємстві 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Економіка і управління міжнародними організаціями 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Інноваційне проєктування 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Інформаційні технології в системі наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Корпоративна соціальна відповідальність 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Основи креативного мислення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Психологія відбору кадрів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 9:Стратегічне управління конкурентоспроможністю організації 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 10:Теорія змін 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 11:Управління екологічною безпекою 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 12:Управління інноваційним потенціалом 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 13:Управління результативністю 16 16 1:1 Залік
Цифрові стратегії в бізнесі 16 16 1:1 Залік
Стратегічне управління фінансами 32 16 2:1 Залік