Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент; спеціалізація “Менеджмент організацій”)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
спеціалізація “Менеджмент організацій”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка та управління міжнародними організаціями 32 16 2:1 Іспит
Публічне адміністрування 32 16 2:1 Іспит
Управління змінами 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Договірний менеджмент 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Договірно-правове регулювання 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Захист інтелектуальної власності 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Стратегічне лідерство в умовах змін 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Сучасні технології управління людськими ресурсами 16 16 1:1 Залік
Управління знаннями 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Економічна безпека і антикризове управління 32 16 2:1 Іспит
Економічний механізм ділової організації 32 16 2:1 Іспит
Психологія бізнесу та управління 32 2:0 Іспит
Управління проектами 32 16 2:1 Іспит
Управління якістю 32 16 2:1 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністрування у сфері послуг 16 16 1:1 Залік
Переддипломна практика 0:0 Диф. залік
Управлінське консультування 16 1:0 Іспит
Сучасні технології фінансового адміністрування 16 16 1:1 Залік