Навчальний план (спеціальність – 073 Менеджмент; освітня програма “Менеджмент організацій”)

Спеціальність – 073 Менеджмент;
Освітня програма “Менеджмент організацій”


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)   


2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка і управління міжнародними організаціями 32 16 2:1 Іспит
Публічне адміністрування 32 16 2:1 Іспит
Управління змінами 32 16 2:1 Іспит
Управлінське консультування 32 2:0 Іспит
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Сучасні технології управління людськими ресурсами 16 16 1:1 Залік
Договірний менеджмент 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Економічна безпека і антикризове управління 32 16 2:1 Іспит
Економічний механізм ділової організації 32 16 2:1 Іспит
Психологія бізнесу та управління 32 2:0 Іспит
Управління проєктами 32 16 2:1 Іспит
Управління якістю 32 16 2:1 Іспит
КСВ 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адміністрування у сфері послуг 16 16 1:1 Залік
Управління знаннями 8 8 0,5:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Сучасні технології фінансового адміністрування 16 16 1:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік