Навчальний план (спеціальність – 075 Маркетинг)

Спеціальність – 075 Маркетинг

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 32 1:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Інформатика 32 32 16 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Основи економічної науки 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік
Економіка України 16 0:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Макроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 16 2:1 Залік
Соціологія 48 32 3:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Маркетинг 48 32 3:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Основи електронного бізнесу 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші і банківництво 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг 32 48 2:3 Іспит
Статистика 32 16 32 2:1 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова ( за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг промислового підприємства 32 32 2:2 Іспит
Статистичне забезпечення маркетингу 32 32 2:2 Залік
Теорія економічної конкуренції 16 16 1:1 Залік
Фiнансова економiка 32 32 2:2 Залік
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Банківська система 32 32 2:2 Залік
Інфраструктура товарного ринку 32 32 2:2 Залік
Маркетингове цiноутворення 32 32 2:2 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Поведінка споживача 32 32 2:2 Іспит
Соціально-етичний маркетинг 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Логістика 32 32 2:2 Іспит
Логістика 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг на фiнансових ринках 32 16 2:1 Залік
Маркетинг промислового підприємства 32 32 2:2 Іспит
Маркетинг ринку нерухомості 16 16 1:1 Залік
Маркетинговi дослiдження 32 32 2:2 Іспит
Маркетингова політика розподілу 32 16 2:1 Залік
Маркетингова товарна політика 32 16 2:1 Іспит
Маркетинговий аудит 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронна комерція 26 26 1,6:1,6 Залік
Маркетинг закупівель 26 13 1,6:0,8 Залік
Маркетинг послуг 26 13 1,6:0,8 Іспит
Маркетинг у банку 26 13 1,6:0,8 Залік
Маркетинговi дослiдження 26 26 1,6:1,6 Іспит
Маркетинговi дослiдження 26 26 1,6:1,6 Курсова робота
Маркетингове планування 13 0:0,8 Залік
Маркетингові комунікації 26 26 1,6:1,6 Іспит
Основи охорони праці 13 13 0,8:0,8 Залік
Електронна комерція 26 26 1,6:1,6 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
26 13 1,6:0,8 Залік