Дисципліни вільного вибору студента на 2024-2025 н. р.

 

БАКАЛАВРАТ

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1 Візуалізація даних [САЙТ] доц. Марець О.Р. статистики
2 Започаткування і ведення бізнесу [САЙТ] доц. Прокопович-Павлюк І.В. статистики
3 Основи економіки і підприємництва [САЙТ] доц. Теребух М.І. економіки України
4 Електронний документообіг і бізнес-комунікації [САЙТ] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
5 Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти [САЙТ] доц. Рубаха М.В. фінансів, грошового обігу і кредиту
6 Платіжні системи і криптовалюти [САЙТ] доц. Ковалюк А.О. банківського і страхового бізнесу
7 Захист прав споживачів [САЙТ] доц. Павлишин М.Л. менеджменту
8 Торгівля ONLINE: бізнес з нуля [САЙТ] доц. Швець А.І. економіки підприємства
9 Міграційна політика в умовах турбулентності [САЙТ] проф. Семів Л.К. соціального забезпечення та управління персоналом

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1 Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI [САЙТ] доц. Панчишин Т.В. статистики
2 Економіка і бізнес-планування [САЙТ] доц. Кривень О.В. економіки України
3 Основи бухгалтерського обліку і оподаткування [САЙТ] доц. Москаль Н.В. обліку і аудиту
4 Start-up економіка: теорія та практика [САЙТ] доц. Пайтра Н.Г. фінансів, грошового обігу і кредиту
5 Управління персональними фінансами [САЙТ] проф. Лобозинська С.М. банківського і страхового бізнесу
6 Start-up менеджмент [САЙТ] доц. Кохан М.О. менеджменту
7 Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування [САЙТ] ст. викл. Лукашенко Т.В. економіки підприємства
8 Психологія професійної креативності [САЙТ] доц. Тимкович О.І. соціального забезпечення та управління персоналом

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1 Стратегії ефективного інвестування [САЙТ] доц. Паславська І.М. економічної кібернетики
2 Google analytics: інструменти та лайфхаки [САЙТ] доц. Панчишин Т.В. статистики
3 Альтернативні економічні вчення [САЙТ] доц. Ходико Д.І. економіки України
4 Основи публічно-приватного партнерства [САЙТ] проф. Кічурчак М.В. економіки України
5 Технології штучного інтелекту в бізнесі [САЙТ] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
6 Облік і оподаткування власного бізнесу [САЙТ] доц. Демків Х.С. обліку і аудиту
7 Фінансова грамотність [САЙТ] проф. Замасло О.Т. фінансів, грошового обігу і кредиту
8 Гейміфікація в бізнесі [САЙТ] доц. Ковалюк А.О. банківського і страхового бізнесу
9 Управління бізнесом та інвестиціями [САЙТ] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
10 Медіапланування [САЙТ] доц. Зіньцьо Ю.В. маркетингу
11 Agile-орієнтоване лідерство [САЙТ] доц. Шегинська Н.З. соціального забезпечення та управління персоналом

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1 Продуктова аналітика [САЙТ] доц. Марець О.Р. статистики
2 Економічний розвиток [САЙТ] доц. Квак М.В. економіки України
3 Стале підприємництво [САЙТ] доц. Кривень О.В. економіки України
4 Бухгалтерський облік та контроль військової та волонтерської діяльності [САЙТ] доц. Головчак Г.В. обліку і аудиту
5 Ділова розвідка та фінансові розслідування [САЙТ] проф. Підхомний О.М. фінансів, грошового обігу і кредиту
6 Бізнес-аналіз проєктів [САЙТ] проф. Владичин У.В. банківського і страхового бізнесу
7 Фінансове та професійне зростання [САЙТ] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
8 Team building [САЙТ] доц. Павлишин М.Л. менеджменту
9 Брендинг [САЙТ] доц. Гнилякевич-Проць І.З. маркетингу
10 Комунікативна культура та комунікаційний менеджмент [САЙТ] доц. Возна Л.Б. соціального забезпечення та управління персоналом

 


Дисципліни вільного вибору студента на 2023-2024 н. р. (АРХІВ)

 

МАГІСТРАТУРА

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки на 2 семестр (обирають студенти 1 курсу магістратури з 02.10.2023 р. до 10.10.2023 р.)

БЛАНК ЗАЯВИ       

Кожен студент першого курсу магістратури обирає лише 1 дисципліну з переліку. Студенти вивчатимуться ці дисципліни у другому семестрі, обсяг кожної дисципліни становить 3 кредити, 90 годин (32 год. – аудиторні заняття, 58 год. – самостійна робота), залік.

Вибір дисципліни здійснюється шляхом заповнення електронної форми (кнопка “Обрати дисципліну”) із завантаженням туди фотокопії (скан-копії) підписаної особисто паперової заяви.

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
1. Глобальна економіка та бізнес [СИЛАБУС] проф. Кульчицький Б. В. економічної теорії
2. Системи бізнес-аналітики [СИЛАБУС] доц. Лагоцький Т. Я. економічної кібернетики
3a. Професійна іноземна мова (німецька; іспанська; французька)* [нім. – доц. Кохан Р. А. – каф. іноземних мов (природничих факультетів); ісп. – доц. Кабов А. В. – каф. французької філології [СИЛАБУС]; фран. – доц. Зелена Ю. Л. – каф. французької філології
3б. Професійна іноземна мова (англійська)** [СИЛАБУС] проф. Яхонтова Т. В. іноземних мов (природничих факультетів)
4. Аналітика і комунікація в проєктній діяльності [СИЛАБУС] проф. Гринькевич О. С. статистики
5. Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства [СИЛАБУС] доц. Плиса З. П. обліку і аудиту
6. Фінансове дизайн-мислення [СИЛАБУС] доц. Микуляк О. В. фінансів, грошового обігу і кредиту
7. Управління бізнесом [СИЛАБУС] доц. Фалюта А. В. банківського і страхового бізнесу
8. Сучасні концепції інноваційного розвитку [СИЛАБУС] проф. Юринець З. В. менеджменту
9. Інтерактивний маркетинг [СИЛАБУС] доц. Зіньцьо Ю. В. маркетингу
10. Управління продуктом та продажем [СИЛАБУС] доц. Магас В. М. економіки підприємства
11. Логістичні інформаційні системи [СИЛАБУС] доц. Мельник Б. К. інформаційних систем у менеджменті
12. Сучасна економічна теорія [СИЛАБУС] проф. Хмелярчук М. І. безпеки інформації та бізнес-комунікацій
13. Управління людськими ресурсами [СИЛАБУС] проф. Кравченко І. С. соціального забезпечення та управління персоналом
14. Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті [СИЛАБУС] проф. Кундря-Висоцька О. П. облікових технологій та оподаткування

* Дисципліну обирають лише студенти, які навчаються на ОПП “Міжнародна економіка”
** Дисципліну можуть обирати усі студенти, окрім тих, що навчаються на освітніх програмах “Міжнародна економіка”, “Бізнес-економіка” та “Консолідована інформація”

 

БАКАЛАВРАТ (! Вибір завершено)

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Візуалізація даних [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
2. Започаткування і ведення бізнесу [СИЛАБУС] доц. Прокопович-Павлюк І.В. статистики
3. Основи економіки і підприємництва [СИЛАБУС] доц. Теребух М.І. економіки України
4. Електронний документообіг підприємства і бізнес-комунікації [СИЛАБУС] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
5. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти [СИЛАБУС] доц. Рубаха М.В. фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Платіжні системи та криптовалюти [СИЛАБУС] доц. Ковалюк А.О. банківського і страхового бізнесу
7. Торгівля ONLINE: бізнес з нуля [СИЛАБУС] доц. Швець А.І. економіки підприємства

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
2. Економіка і бізнес-планування [СИЛАБУС] доц. Кривень О.В. економіки України
3. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування [СИЛАБУС] доц. Москаль Н.В. обліку і аудиту
4. Start-up економіка: теорія та практика [СИЛАБУС] доц. Пайтра Н.Г. фінансів, грошового обігу і кредиту
5. Управління персональними фінансами [СИЛАБУС] проф. Лобозинська С.М. банківського і страхового бізнесу
6. Start-up менеджмент [СИЛАБУС] доц. Кохан М.О. менеджменту
7. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування [СИЛАБУС] ст. викл. Лукашенко Т.В. економіки підприємства

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Стратегії ефективного інвестування [СИЛАБУС] доц. Паславська І.М. економічної кібернетики
2. Міжнародна політична економія [СИЛАБУС] доц. Косарчин М.В. аналітичної економії та міжнародної економіки
3. Google analytics: інструменти та лайфхаки [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
4. Стале підприємництво [СИЛАБУС] доц. Кривень О.В. економіки України
5. Технології штучного інтелекту в бізнесі [СИЛАБУС] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
6. Облік і оподаткування власного бізнесу [СИЛАБУС] доц. Шевчук В.Р. обліку і аудиту
7. Фінансова грамотність [СИЛАБУС] проф. Замасло О.Т. фінансів, грошового обігу і кредиту
8. Управління бізнесом та інвестиціями [СИЛАБУС] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
9. Медіапланування [СИЛАБУС] доц. Зіньцьо Ю.В. маркетингу

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Теорія та практика бізнес-тренінгів [СИЛАБУС] доц. Ільків Н.В. економічної теорії
2. Основи ризикології [СИЛАБУС] доц. Артим-Дрогомирецька З.Б. економічної кібернетики
3. Продуктова аналітика [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
4. Національна економіка України [СИЛАБУС] проф. Кічурчак М. В. економіки України
5. Обліково-аналітичне забезпечення військової справи в Україні [СИЛАБУС] доц. Головчак Г.В. обліку і аудиту
6. Ділова розвідка та фінансові розслідування [СИЛАБУС] проф. Підхомний О.М. фінансів, грошового обігу і кредиту
7. Бізнес-аналіз проєктів [СИЛАБУС] проф. Владичин У.В. банківського і страхового бізнесу
8. Фінансове та професійне зростання [СИЛАБУС] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
9. Брендинг [СИЛАБУС] доц. Гнилякевич-Проць І.З. маркетингу
10. Про менеджмент інновацій німецькою мовою (Innovationsmanagement auf deutsch) [СИЛАБУС] доц. Осідач О.П. економіки підприємства

 


Дисципліни вільного вибору студента на 2022-2023 н. р. (АРХІВ)

МАГІСТРАТУРА

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки на 2 семестр (обирають студенти 1 курсу магістратури з 26.10.2022 р. до 04.11.2022 р.)

БЛАНК ЗАЯВИ       

Кожен студент першого курсу магістратури обирає лише 1 дисципліну з переліку. Студенти вивчатимуться ці дисципліни у другому семестрі, обсяг кожної дисципліни становить 3 кредити, 90 годин (32 год. – аудиторні заняття, 58 год. – самостійна робота), залік.

Вибір дисципліни здійснюється шляхом заповнення електронної форми (кнопка “Обрати дисципліну”) із завантаженням туди фотокопії (скан-копії) підписаної особисто паперової заяви.

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
1. Глобальна економіка та бізнес [СИЛАБУС] проф. Кульчицький Б. В. економічної теорії
2. Системи бізнес-аналітики [СИЛАБУС] доц. Лагоцький Т. Я. економічної кібернетики
3a. Професійна іноземна мова (німецька; іспанська; французька)* [нім. – доц. Кохан Р. А. – каф. іноземних мов (природничих факультетів); ісп. – доц. Кабов А. В. – каф. французької філології [СИЛАБУС]; фран. – доц. Зелена Ю. Л. – каф. французької філології
3б. Професійна іноземна мова (англійська)** [СИЛАБУС] проф. Яхонтова Т. В. іноземних мов (природничих факультетів)
4. Аналітика і комунікація в проєктній діяльності [СИЛАБУС] проф. Гринькевич О. С. статистики
5. Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства [СИЛАБУС] доц. Плиса З. П. обліку і аудиту
6. Фінансове дизайн-мислення [СИЛАБУС] доц. Микуляк О. В. фінансів, грошового обігу і кредиту
7. Управління бізнесом [СИЛАБУС] доц. Фалюта А. В. банківського і страхового бізнесу
8. Сучасні концепції інноваційного розвитку [СИЛАБУС] проф. Юринець З. В. менеджменту
9. Політичний маркетинг [СИЛАБУС] доц. Кушнір Т. М. маркетингу
10. Управління продуктом та продажем [СИЛАБУС] доц. Магас В. М. економіки підприємства
11. Логістичні інформаційні системи [СИЛАБУС] доц. Мельник Б. К. інформаційних систем у менеджменті
12. Сучасна економічна теорія [СИЛАБУС] проф. Хмелярчук М. І. безпеки інформації та бізнес-комунікацій
13. Управління людськими ресурсами [СИЛАБУС] проф. Кравченко І. С. соціального забезпечення та управління персоналом

* Дисципліну обирають лише студенти, які навчаються на ОПП “Міжнародна економіка”
** Дисципліну можуть обирати усі студенти, окрім тих, що навчаються на освітніх програмах “Міжнародна економіка”, “Бізнес-економіка” та “Консолідована інформація”

 

БАКАЛАВРАТ

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Теорія і практика бізнес-тренінгів [СИЛАБУС] доц. Ільків Н.В. економічної теорії
2. Візуалізація даних [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
3. Основи економіки і підприємництва [СИЛАБУС] доц. Теребух М.І. економіки України
4. Електронний документообіг підприємства і бізнес-комунікації [СИЛАБУС] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
5. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти [СИЛАБУС] доц. Рубаха М.В. фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Платіжні системи та криптовалюти [СИЛАБУС] доц. Ковалюк А.О. банківського і страхового бізнесу
7. Торгівля ONLINE: бізнес з нуля [СИЛАБУС] доц. Швець А.І. економіки підприємства

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
2. Економіка і бізнес-планування [СИЛАБУС] доц. Кривень О.В. економіки України
3. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування [СИЛАБУС] доц. Москаль Н.В. обліку і аудиту
4. Start-up економіка: теорія та практика [СИЛАБУС] доц. Пайтра Н.Г. фінансів, грошового обігу і кредиту
5. Управління персональними фінансами [СИЛАБУС] проф. Лобозинська С.М. банківського і страхового бізнесу
6. Start-up менеджмент [СИЛАБУС] доц. Кохан М.О. менеджменту
7. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування [СИЛАБУС] ст. викл. Лукашенко Т.В. економіки підприємства

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Стратегії ефективного інвестування [СИЛАБУС] доц. Паславська І.М. економічної кібернетики
2. Google analytics: інструменти та лайфхаки [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
3. Економіка і бізнес в культурі [СИЛАБУС] проф. Кічурчак М.В. економіки України
4. Облік і оподаткування власного бізнесу [СИЛАБУС] доц. Шевчук В.Р. обліку і аудиту
5. Фінансова грамотність [СИЛАБУС] проф. Замасло О.Т. фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Управління бізнесом та інвестиціями [СИЛАБУС] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
7. Медіапланування [СИЛАБУС] доц. Зіньцьо Ю.В. маркетингу

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Організаційно-правові форми ведення бізнесу [СИЛАБУС] доцент Прокопович-Павлюк І.В. статистики
2. Продуктова аналітика [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
3. Економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку [СИЛАБУС] доц. Квак М.В. економіки України
4. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання [СИЛАБУС] проф. Швець В.Є. обліку і аудиту
5. Діджитал-облік у бізнесі [СИЛАБУС] доц. Головчак Г.В. обліку і аудиту
6. Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків [СИЛАБУС] проф. Підхомний О.М. фінансів, грошового обігу і кредиту
7. Бізнес-аналіз проєктів [СИЛАБУС] проф. Владичин У.В. банківського і страхового бізнесу
8. Брендинг [СИЛАБУС] доц. Гнилякевич-Проць І.З. маркетингу

 


Дисципліни вільного вибору студента на 2021-2022 н. р. (АРХІВ)

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Візуалізація даних [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
2. Основи організації бізнесу [СИЛАБУС] доц. Прокопович-Павлюк І.В. статистики
3. Основи економіки і підприємництва [СИЛАБУС] доц. Теребух М.І. економіки України
4. Документальне забезпечення господарських операцій [СИЛАБУС] доц. Попівняк Ю.М. обліку і аудиту
5. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти [СИЛАБУС] доц. Рубаха М.В. фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Платіжні системи та криптовалюти [СИЛАБУС] доц. Ковалюк А.О. банківського і страхового бізнесу
7. Основи електронного бізнесу [СИЛАБУС] доц. Белз О.Г. інформаційних систем у менеджменті

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
2. Економіка і бізнес-планування [СИЛАБУС] доц. Кривень О.В. економіки України
3. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування [СИЛАБУС] доц. Москаль Н.В. обліку і аудиту
4. Start-up економіка: теорія та практика [СИЛАБУС] доц. Пайтра Н.Г. фінансів, грошового обігу і кредиту
5. Управління персональними фінансами [СИЛАБУС] проф. Лобозинська С.М. Банківського і страхового бізнесу
6. Start-up менеджмент [СИЛАБУС] доц. Кохан М.О. менеджменту
7. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування [СИЛАБУС] ст. викл. Лукашенко Т.В. економіки підприємства

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Google analytics: інструменти та лайфхаки [СИЛАБУС] доц. Панчишин Т.В. статистики
2. Креативна економіка [СИЛАБУС] проф. Гринів Л.С. економіки України
3. Економіка і бізнес в культурі [СИЛАБУС] проф. Кічурчак М.В. економіки України
4. Державне регулювання обліку і аудиту [СИЛАБУС] доц. Шевчук В.Р. обліку і аудиту
5. Фінансова грамотність [СИЛАБУС] проф. Замасло О.Т. фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Управління бізнесом та інвестиціями [СИЛАБУС] доц. Фалюта А.В. банківського і страхового бізнесу
7. Медіапланування [СИЛАБУС] доц. Зіньцьо Ю.В. маркетингу
8. Територіальна організація бізнесу [СИЛАБУС] доц. Максимець Ю.В. економіки підприємства

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Продуктова аналітика [СИЛАБУС] доц. Марець О.Р. статистики
2. Економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку [СИЛАБУС] доц. Квак М.В. економіки України
3. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання [СИЛАБУС] проф. Швець В.Є. обліку і аудиту
4. Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків [СИЛАБУС] проф. Підхомний О.М. фінансів, грошового обігу і кредиту
5. Соціальний захист молоді [СИЛАБУС] проф. Яворська Т.В. банківського і страхового бізнесу
6. Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій [СИЛАБУС] доц. Данилевич Н.М. менеджменту
7. Бренд-менеджмент [СИЛАБУС] доц. Гнилякевич-Проць І.З. маркетингу
8. Державне регулювання у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності [СИЛАБУС] проф. Михасюк І.Р. економіки підприємства

Дисципліни вільного вибору студента на 2020-2021 н. р. (АРХІВ)

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Платіжні системи і криптовалюти доц. Ковалюк А.О. Банківського і страхового бізнесу
2. Основи економіки і підприємництва доц. Теребух М.І. Економіки України
3. Підприємництво в територіальних громадах проф. Стефанишин О.В. Економіки України
4. Основи електронного бізнесу доц. Белз О. Г. Інформаційних систем у менеджменті
5. Документальне забезпечення господарських операцій доц. Попівняк Ю.М Обліку і аудиту
6. Візуалізація даних доц. Марець О.Р. Статистики
7. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти доц. Рубаха М.В. Фінансів, грошового обігу і кредиту

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Управління персональними фінансами проф. Лобозинська С.М. Банківського і страхового бізнесу
2. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування ст. викл. Лукашенко Т.В. Економіки підприємства
3. Економіка і бізнес-планування доц. Кривень О.В. Економіки України
4. Сучасні технології управління інвестиціями доц. Паславська І.М. Економічної кібернетики
5. Основи нейрокомп’ютингу в бізнесі доц. Прийма С. С. Інформаційних систем у менеджменті
6. Start-up менеджмент доц. Кохан М. О. Менеджменту
7. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування доц. Москаль Н.В. Обліку і аудиту
8. Бізнес-аналітика засобами Excel та Office 365 доц. Панчишин Т.В. Статистики
9. START-UP економіка: теорія та практика доц. Пайтра Н.Г. Фінансів, грошового обігу і кредиту

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Управління бізнесом та інвестиціями доц. Фалюта А. В. Банківського і страхового бізнесу
2. Територіальна організація бізнесу доц. Максимець Ю. В. Економіки підприємства
3. Креативна економіка доц. Назаркевич І.Б. Економіки України
4. Економіка і бізнес в культурі проф. Кічурчак М.В. Економіки України
5. Основи бізнес-аналізу доц. Лагоцький Т.Я. Економічної кібернетики
6. Основи логістичних технологій доц. Мельник Б. К. Інформаційних систем у менеджменті
7. Медіапланування доц. Фещур І.В. Маркетингу
8. Державне регулювання обліку і аудиту доц. Шевчук В.Р. Обліку і аудиту
9. Google analytics: інструменти та лайфхаки доц. Панчишин Т.В. Статистики
10. Фінансова грамотність проф. Замасло О. Т. Фінансів, грошового обігу і кредиту

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Цифровий фінансовий бізнес проф. Скоморович І.Г. Банківського і страхового бізнесу
2. Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проф. Михасюк І.Р. Економіки підприємства
3. Економічне програмування проф. Гринів Л.С. Економіки України
4. Економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку доц. Квак М.В. Економіки України
5. Методи прийняття управлінських рішень доц. Антонів В.Б. Економічної кібернетики
6. Бренд-менеджмент доц. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингу
7. Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій доц. Данилевич Н. М. Менеджменту
8. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання проф. Швець В.Є. Обліку і аудиту
9. Сучасні методи контент-аналізу доц. Вільчинська О.М. Статистики
10. Фінансові розслідування проф. Підхомний О.М. Фінансів, грошового обігу і кредиту

Дисципліни вільного вибору студента на 2019-2020 н. р. (АРХІВ)

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Платіжні системи і криптовалюти доц. Ковалюк А.О. Кафедра банківського і страхового бізнесу
2. Теорія та практика бізнес-ігор доц. Ваврін М.Р. Економіки підприємства
3. Основи економіки і підприємництва доц. Теребух М.І. Економіки України
4. Соціальна економіка проф. Стефанишин О.В. Економіки України
5. Методи системного аналізу в економіці проф. Вовк В.М. Економічної кібернетики
6. Інституційна економіка проф. Ватаманюк О.З. Економічної теорії
7. Основи електронного бізнесу доц. Белз О. Г. Інформаційних систем у менеджменті
8. Соціологія бізнесу доц. Данилевич Н.М. Менеджменту
9. Документальне забезпечення господарських операцій доц. Попівняк Ю.М Обліку і аудиту
10. Візуалізація даних доц. Марець О.Р. Статистики
11. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти доц. Рубаха М.В. Фінансів, грошового обігу і кредиту
12. Сталий розвиток світової економіки доц. Гнатишин М.А. Аналітичної економії та міжнародної економіки

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Управління персональними фінансами проф. Лобозинська С.М. Кафедра банківського і страхового бізнесу
2. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування ст. викл. Лукашенко Т.В. Економіки підприємства
3. Економіка і бізнес-планування доц. Кривень О.В. Економіки України
4. Економіка криптовалют доц. Ходико Д.І. Економіки України
5. Основи ризикології доц. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічної кібернетики
6. Основи нейрокомп’ютингу в бізнесі доц. Прийма С. С. Інформаційних систем у менеджменті
7. Сучасні концепції бізнес діагностики доц. Кривешко О. В. Менеджменту
8. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування доц. Москаль Н.В. Обліку і аудиту
9. Бізнес-аналітика засобами Excel та Office 365 доц. Панчишин Т.В. Статистики
10. START-UP економіка: теорія та практика доц. Пайтра Н.Г. Фінансів, грошового обігу і кредиту

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Персональне страхування проф. Яворська Т.В. Кафедра банківського і страхового бізнесу
2. Територіальна організація бізнесу доц. Гукалюк А.Ф. Економіки підприємства
3. Креативна економіка доц. Назаркевич І.Б. Економіки України
4. Економіка суспільних благ проф. Кічурчак М.В. Економіки України
5. Основи бізнес-аналізу доц. Лагоцький Т.Я. Економічної кібернетики
6. Основи логістичних технологій доц. Мельник Б. К. Інформаційних систем у менеджменті
7. Медіапланування доц. Фещур І.В. Маркетингу
8. Start-up менеджмент доц. Кохан М. О. Менеджменту
9. Державне регулювання обліку і аудиту доц. Шевчук В.Р. Обліку і аудиту
10. Google analytics: інструменти та лайфхаки доц. Панчишин Т.В. статистики
11. Фінансова інфраструктура доц. Остафіль О.В. Фінансів, грошового обігу і кредиту
12. Зовнішньоекономічна діяльність України доц. Гнатишин М.А. Аналітичної економії та міжнародної економіки

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Цифровий фінансовий бізнес проф. Скоморович І.Г. Кафедра банківського і страхового бізнесу
2. Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проф. Михасюк І.Р. Економіки підприємства
3. Екологічна економіка для сталого розвитку проф. Гринів Л.С. Економіки України
4. Економіка розвитку територій доц. Квак М.В. Економіки України
5. Методи прийняття управлінських рішень доц. Антонів В.Б. Економічної кібернетики
6. Основи інформаційної безпеки доц. Мельник Б. К. Інформаційних систем у менеджменті
7. Бренд-менеджмент доц. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингу
8. Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій проф. Жигайло Н.І. Менеджменту
9. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання проф. Швець В.Є. Обліку і аудиту
10. Сучасні методи контент-аналізу доц. Вільчинська О.М. Статистики
11. Фінансові розслідування проф. Підхомний О.М. Фінансів, грошового обігу і кредиту
12. Глобальна економіка доц. Шегинський І.М. Аналітичної економії та міжнародної економіки

Дисципліни вільного вибору студента на 2018-2019 н. р. (АРХІВ)

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 3 та 4 семестри (обирають студенти 1 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Методи системного аналізу в економіці проф. Вовк В.М. Економічної кібернетики
2. Теорія та практика бізнес-ігор доц. Ваврін М.Р. Економіки підприємства
3. Візуалізація даних доц. Марець О. Р. Статистики
4. Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти (викладається англійською мовою) доц. Барилюк І. В. Фінансів, грошового обігу і кредиту
5. Документальне забезпечення господарських операцій доц. Попівняк Ю. М Обліку і аудиту
6. Соціологія бізнесу доц. Данилевич Н.М. Менеджменту
7. Основи економіки і підприємництва доц. Теребух М.І. Економіки України
8. Соціальне підприємництво та економіка людського розвитку проф. Стефанишин О.В. Економіки України
9. Основи електронного бізнесу доц. Белз О. Г. Інформаційних систем у менеджменті
10. Платіжні системи і криптовалюти доц. Скоморович І. Г. Банківського та страхового бізнесу

4 семестр (обирають студенти 1 курсу)

1. Основи ризикології доц. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічної кібернетики
2. Міжнародні стратегії економічного розвитку (викладається англійською мовою) доц. Гнатюк Р. А. Аналітичної економії та міжнародної економіки
3. Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування ст. викл. Лукашенко Т.В. Економіки підприємства
4. Методи побудови міжнародних індексів та рейтингів доц. Панчишин Т. В. Статистики
5. Start-up економіка: теорія та практика доц. Барилюк І. В. Фінансів, грошового обігу і кредиту
6. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування доц. Москаль Н. В. Обліку і аудиту
7. Управління природокористуванням доц. Оробчук М. Г. Менеджменту
8. Економіка і бізнес-планування доц. Кривень О.В. Економіки України
9. Віртуальна економіка доц. Ходико Д.І. Економіки України
10. Основи нейрокомп’ютингу в бізнесі доц. Прийма С.С. Інформаційних систем у менеджменті
11. Управління персональними фінансами проф. Лобозинська С.М. Банківського та страхового бізнесу

 

Вибіркові дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки на 5 та 6 семестри (обирають студенти 2 курсу)

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

5 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Зовнішньоекономічна діяльність України (викладається англійською мовою) доц. Гнатишин М. А. Аналітичної економії та міжнародної економіки
2. Медіапланування доц. Бортнік Н.В. Маркетингу
3. Територіальна організація бізнесу доц. Гукалюк А. Ф. Економіки підприємства
4. Зовнішньоторговельна діяльність та логістика доц. Гукалюк А.Ф. Економіки підприємства
5. Страхування бізнесу проф. Яворська Т.В. Банківського та страхового бізнесу
6. Основи бізнес-аналізу доц. Лагоцький Т.Я. Економічної кібернетики
7. Start-up менеджмент доц. Кохан М.О. Менеджменту
8. Державне регулювання обліку і аудиту доц. Шевчук В.Р. Обліку і аудиту
9. Демографія доц. Савка Н.В. Статистики
10. Основи логістичних технологій доц. Мельник Б.К. Інформаційних систем у менеджменті
11. Креативна економіка доц. Назаркевич І.Б. Економіки України
12. Економіка суспільних благ доц. Кічурчак М. В. Економіки України
13. Проектне фінансування проф. Демчишак Н.Б. Фінансів, грошового обігу і кредиту
14. Державний борг у структурі фінансової системи доц. Жмурко Н.В. Фінансів, грошового обігу і кредиту

6 семестр (обирають студенти 2 курсу)

1. Інструменти міжнародного фінансового ринку доц. Косарчин М.В. Аналітичної економії та міжнародної економіки
2. Інституційна економіка проф. Ватаманюк О. З. Економічної теорії
3. Бренд-менеджмент доц. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингу
4. Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проф. Михасюк І.Р. Економіки підприємства
5. Управління інноваційною діяльністю в бізнесі доц. Осідач О.П. Економіки підприємства
6. Споживче кредитування проф. Владичин У.В. Банківського та страхового бізнесу
7. Методи прийняття управлінських рішень в економіці доц. Антонів В. Б. Економічної кібернетики
8. Сучасні концепції бізнес діагностики доц. Кривешко О.В. Менеджменту
9. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання проф. Швець В. Є. Обліку і аудиту
10. Облікова політика суб’єктів господарювання доц. Тенюх З.І. Обліку і аудиту
11. Міжнародні порівняння рівня життя населення доц. Вільчинська О.М. Статистики
12. Основи інформаційної безпеки доц. Мельник Б.К. Інформаційних систем у менеджменті
13. Економіка екологічних змін проф. Гринів Л.С. Економіки України
14. Сучасні проблеми прикладної економіки доц. Квак М.В. Економіки України
15. Корпоративні фінанси доц. Пайтра Н.Г. Фінансів, грошового обігу і кредиту
16. Фінансовий контролінг доц. Дропа Я.Б. Фінансів, грошового обігу і кредиту
17. Фінансові розслідування та експертизи проф. Підхомний О. М. Фінансів, грошового обігу і кредиту