чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра статистики

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 215
Телефон: 2394029
Електронна пошта: stat@franko.lviv.ua

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Спеціальність “Прикладна статистика” започатковано в 1986 р., а кафедра статистики створена на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка в 1998 році згідно наказу ректора ЛНУ імені Івана Франка № 139 від 09.02.98 року. Спеціальність “Економічна статистика” у 2000 році була ліцензована і у 2001 році акредитована на ІV рівень (рішенням ДАК України від 4 липня 2001 року, протокол № 34). У 2001 році отримали дипломи про вищу освіту перші випускники кафедри статистики.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка спеціалістів і магістрів здійснюється з 2003 р. відповідно до навчальних планів спеціальності. Випускникам спеціальності присвоюватиметься кваліфікація “Магістр (спеціаліст) з прикладної статистики; економіст-бухгалтер”. Навчальна програма передбачає вивчення всіх нормативних дисциплін з бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, а випускникам надається можливість отримати додаткову кваліфікацію з обліку.

Напрямами застосування здобутих знань і навичок є вміння формувати комплексну статистичну оцінку суспільно-економічних явищ та процесів, використання статистичного апарату до вирішення практичних завдань у різних галузях економіки, впровадження міжнародних стандартів з обліку та статистики, розробка та обґрунтування господарських, управлінських рішень, бізнес-планів, маркетингових досліджень, пошук рішень у проектному аналізі, розробка прогнозів на мікро- та макрорівнях, тощо.

Дипломовані фахівці спеціальності успішно працюють в органах Державного комітету статистики, в економічних службах сфери державного управління, у статистичних підрозділах Національного банку, керівниками підприємств, економічними аналітиками у корпоративних підприємствах, а з освоєнням другої спеціальності з обліку вони успішно обіймають посади в сфері бухгалтерського та фінансового обліку.

Якісний та кількісний склад науково-педагогічних кадрів кафедри статистики дозволяє випускати фахівців високого рівня з напряму “Економіка і підприємництво”. На кафедрі працює 14 викладачів.

Серед основних наукових зацікавлень викладачів кафедри - актуальні наукові та практичні проблеми у галузі статистики, зокрема:регіональна статистика, інтегральні статистичні показники оцінки розвитку регіонів, транскордонна статистика, оцінки ефективності функціонування економічних систем, інформаційно-статистичне забезпечення оцінки соціально-економічного розвитку регіону та інші.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, приймають участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікують результати своїх досліджень, залучають студентів до наукової роботи.

Основними напрямками наукових досліджень є економічні проблеми, пов`язані з дисциплінами, що викладаються, і поглиблення досліджень дотичних до тем захищених дисертацій: статистичне дослідження демографічних та соціальних процесів, статистика фінансового ринку, статистичний аналіз розвитку малих підприємств, методологія обчислення статистичних показників розвитку регіону тощо.

При кафедрі постійно діє науковий семінар з актуальних проблем у галузі статистики. На високому рівні проводиться методична робота, усі дисципліни мають належне методичне забезпечення, яке постійно оновлюється та вдосконалюється.

Викладачі кафедри співпрацюють з Вищою школою управління та адміністрації м. Замость (Польща), Федеральним Бюро статистики Швеції, Головним управлінням статистики Польщі, Любінським управлінням статистики (Польща), Підкарпатським управлінням статистики (Жушув, Польща), Головним управлінням статистики у Львівській області, Національною академією статистики обліку та аудиту Держкомстату України.