чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафeдра економіки підприємства

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 117,323,5
Телефон: 2394025, 2394128
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри економіки підприємства – це, по суті, історія економічного факультету, який створено у 1966 р. на базі Львівської філії Київського інституту народного господарства (сьогодні – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).

У складі факультету було організовано три базові кафедри: економіки, організації та планування народного господарства; фінансів, бухгалтерського обліку та статистики; математичних методів в економіці.

Кафедру економіки, організації та планування народного господарства у той час очолив проф. Богдан Яремчишин. У 1971 р. її було поділено на дві кафедри – кафедру планування промисловості (завідувач проф. Богдан Яремчишин) та кафедру планування народного господарства (завідувач проф. Федір Землянський).

З 1975 р. кафедру планування народного господарства очолив проф. Іван Михасюк, а кафедру планування промисловості – доц. Іван Кончаківський.

У 1980 р. внаслідок змін у програмах підготовки економічних кадрів в Україні обидві кафедри знову об’єднали в одну – кафедру економічного і соціального планування (завідувач проф. Іван Михасюк).

Перші роки незалежності України внесли зміни у структуру вищої освіти та підготовку економічних кадрів. Враховуючи суспільні потреби, в Університеті на економічному факультеті було започатковано підготовку спеціалістів із прикладної соціології, відтак на базі кафедри економічного і соціального планування у 1991 р. була створена кафедра соціології, яку очолив доктор економічних наук, професор, спеціаліст із проблем соціального управління Андрій Хоронжий.

У 1997 році відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України переліку напрямів підготовки спеціалістів та назв спеціальностей кафедру економічного і соціального планування було перейменовано на кафедру економіки підприємства. Ця назва збереглася і до сьогодні.

У 1998 р. на основі поділу кафедри економіки підприємства створено кафедру менеджменту (завідувач кафедри проф. Володимир Яцура).

На кафедрі свого часу працювали професори М. Долішній (академік НАН України), В. Пинзеник, А. Хоронжий, О. Чаус, В. Яцура; доценти І. Бернацький, С. Волос, Н. Козоріз, І. Кухаренко, С. Марич, Н. Мельничук, Б. Мицик, Д. Олесневич, М. Оробчук, В. Петрушко, Є. Пирожак, Б. Путько, Я. Садовий, Т. Телішевський, В. Тімліна, Д. Штефанич, М. Янків; старші викладачі М. Кунинець, М. Мрочко, Ю. Пакош, Л. Свистунович, В. Струтинський; завідувачами технологічної лабораторії – кандидати економічних наук І. Бернацький, Я. Тринько, В. Швець, а також Є. Гош, Я. Заброварний, П. Климчук, М. Яремко. Науково-дослідний сектор свого часу очолювали кандидати економічних наук Є. Бойко, В. Назарчук, Є. Пирожак, В. П’ятак.

Старшими науковими співробітниками НДС працювали к. е. н. З. Залога, к. е. н. О. Олійник, к. е. н. О. Осідач, к. е. н. О. Сухай, к. е. н. Л. Ясінська, Т. Лукашенко, а також інженери І. Бугнар, Л. Грищук, С. Диянчук, Ю. Клачаний, Л. Павлюк, Л. Пастух, Л. Пелех, Т. Петренко, Н. Федюк.

Випускниками кафедри є такі відомі вчені та політичні діячі:

 • Г. Башнянин – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії, Заслужений діяч науки і техніки України;
 • Б. Бойко – к. е. н., доцент, народний депутат Верховної Ради України першого, другого та третього скликання;
 • В. Борщевський – д. е. н., завідувач відділу Інституту регіональних досліджень, провідний науковий співробітник Регіональної філії Національного інституту стратегічних досліджень у Львові;
 • І. Бочан – д. е. н., професор, ректор Львівського інституту економіки і туризму, голова Ради ректорів вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації, академік АН Вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України;
 • І. Грабинський – д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Л. Гринів – д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Г. Захарчин – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • М. Крупка – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений діяч науки і техніки України;
 • Б. Кульчицький – д. е. н., професор кафедри економічної теорії та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичної економії Українського вільного університету (м. Мюнхен, Німеччина);
 • Є. Майовець – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії і маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • А. Мельник – д. е. н., професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету, дійсний член Академії економічних наук України та Української академії економічної кібернетики;
 • Є. Мних – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету;
 • С. Панчишин – д. е. н., професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений професор Університету, Голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій;
 • В. Пинзеник – д. е. н., професор, заступник Голови Наглядової Ради АТ «УкрСиббанк», почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Тернопільської академії народного господарства, Заслужений економіст України, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань, міністр економіки України, віце-прем’єр-міністр України з економіки (1992–1993 рр.), перший віце-прем’єр-міністр України (1994–1995 рр.), віце-прем’єр-міністр України (1995–1996 рр., 1996–1997 рр.), міністр фінансів України (2005–2006 рр., 2007–2009 рр.);
 • С. Подік – д. е. н., доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій;
 • Ж. Поплавська – д. е. н., професор, завідувач кафедри університету теоретичної і прикладної економіки Національний університет «Львівська Політехніка»;
 • С. Реверчук – д. е. н., професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • У. Садова – д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України;
 • О. Стефанишин – д. е. н., професор кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • І. Ткачук – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, директор Прикарпатського науково-аналітичного центру, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народний освіти України;
 • М. Янків – д. е. н., професор, учений-економіст і державний діяч, академік АН ВО України, Генеральний консул України у Гданську.

Значна кількість випускників кафедри сьогодні працює у фінансових органах управління – податкових адміністраціях, банках, очолює економічні служби підприємств і організацій західного регіону України, формує регіональну економічну політику у територіальних органах управління, є успішними підприємцями і менеджерами. Серед них:

 • І. Артемович – голова правління ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця», Заслужений працівник легкої промисловості;
 • І. Васюник – голова Спостережної Ради ТОВ «Укркорпінвест», Голова Благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи»;
 • В. Власюк – директор підприємства з виробництва лікарський засобів ТзОВ «Пластфарма», к. е. н.;
 • В. Герилів – директор приватної фірми «Сента» (м. Луцьк);
 • Г. Гриньків (Коваль) – директор ПП «ГРИН-ТУР»;
 • О. Другов – начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області;
 • І. Заремба – головний контролер Рахункової палати, директор департаменту з питань виробничої інфраструктури, інноваційної діяльності та державної власності;
 • Ю. Заставний – голова Спостережної Ради компанії «ТКС», член ради директорів компаній «Віойл» і «Холдинг емоцій !ФЕСТ», магістр економічного факультету Кембриджа (Великобританія), магістр ділового адміністрування (МВА) Бізнес-Університету Неєнроде (Нідерланди);
 • В. Ігнатенко – директор Київської філії ВАТ «Банк Універсальний»;
 • В. Ломакович – голова Спостережної Ради готелю «Опера», «Оптима-капітал», ВАТ НДІ «ПРЕА»;
 • А. Москаленко – директор департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради;
 • С. Новосядло – генеральний директор ТзОВ «Валетудо» (завод мінеральних вод «Солуки»);
 • Ю. Николишин – директор видавництва «Апріорі», к. е. н.;
 • І. Прийма – заступник завідувача Секретаріату Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;
 • М. Рогуцький – президент корпорації «Артор»;
 • Ю. Смоляк – директор Першої Львівської філії ВАТ «КРЕДОБАНК»;
 • І. Сухай – директор фірми «ТОТ»;
 • В. Хода – директор Львівської філії ТОВ «Український папір»;
 • О. Хода – керівник групи відділень Першого Українського Міжнародного Банку у 5 областях Західних України;
 • П. Шеремета – партнер регіонального Інституту Стратегії Блакитного Океану Східної Європи та Центральної Азії, партнер Інституту Стратегії Inspira. Президент і старший консультант Інституту Стратегії Блакитного Океану Малайзії (2008–2011 рр.), віце-президент Асоціації розвитку менеджменту Центральної та Східної Європи (2006–2010 рр.), член дорадчої ради Львівської бізнес-школи УКУ (LvBs), перший декан Києво-Могилянської бізнес-коли (1999–2008 рр.);
 • В. Шнайдер – начальник управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради;
 • Ю. Щирін – засновник і генеральний директор компанії «Агентство Індустріального Маркетингу»;
 • О. Юристовський – начальник управління податкового контролю ДПС у Львівській області.

На економічному факультеті працюють випускники та аспіранти кафедри:

 • Н. Гнатюк – к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу;
 • А. Грищук (Палажій) – к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
 • В. Коваленко – к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
 • А. Миронюк – к. е. н., доцент кафедри статистики;
 • М. Мрочко – Секретар Вченої ради економічного факультету, старший викладач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
 • М. Оробчук – к. е. н., доцент кафедри менеджменту;
 • Т. Панчишин – к. е. н., доцент кафедри статистики;
 • Ю. Райта – к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу;
 • Н. Савка – к. е. н., доцент кафедри статистики;
 • А. Стасишин – к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, Вчений секретар спеціалізованої вченої ради;
 • М. Стирський – к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу;
 • М. Теребух (Гриновець) – к. е. н., доцент кафедри економіки України;
 • В. Швець – к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту;
 • І. Шегинський – к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, заступник декана економічного факультету.

Студентами кафедри також були й іноземні громадяни. З 1986 по 1993 роки за спеціальністю «Економічне і соціальне планування» диплом отримали 23 спеціалісти з країн Азії, Африки, Латинської Америки (Гвінея-Бісау, Шрі-Ланка, Мексика, Зімбабве, Конго, Перу, Лаос). Чимало випускників-іноземців працюють у керівних органах своїх держав – міністерствах праці, юстиції, освіти, а також корпораціях, фірмах.

З метою обміну досвідом, а також викладання низки курсів викладачі кафедри неодноразово виїжджали за кордон, зокрема у США (проф. І. Михасюк, доц. Д. Олесневич, проф. В. Пинзеник, доц. В. Яцура), Австрію (проф. І. Михасюк, доц. З. Залога, доц. О. Осідач), Німеччину (доц. О. Осідач), Канаду (доц. Д. Олесневич). За кордоном стажувались й аспіранти та кращі студенти старших курсів.

Сьогодні на кафедрі працює: 2 професори: Михасюк І. Р. (доктор економічних наук, завідувач кафедри), Пачковський Ю. Ф. (доктор соціологічних наук); 12 доцентів, кандидатів економічних наук: Гукалюк А. Ф., Дмитрук В. О., Залога З. М., Кончаківський І. В., Косович Б. І., Лисий І. В., Магас В. М., Максимець Ю. В., Осідач О. П., Сухай О. Є., Урба С. І., Червона О. Ю.; старший викладач Лукашенко Т. В.; асистенти: Столярчук М. Л., Тепла М. М., к. е. н. Швець А. І., Ваврін М. Р., Костик О.О; завідувач лабораторією Белей І. М., інженер Федюк Н. П., старший лаборант Герасимович О. Є. та лаборант Федишин С. М.

У 2011 р. кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка виповнилося 40 років. Сорокаріччя кафедри збіглося із 350-річчям Львівського національного університету імені Івана Франка.

Курси кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких основних курсів:

– для студентів, які навчаються за програмою «бакалавр з економіки підприємства»: соціологія; економічна психологія; регіональна економіка; економіка підприємства; державне регулювання економіки; економіка праці і соціально-трудові відносини; організація виробництва; стратегія підприємства; економіка і організація інноваційної діяльності; обґрунтування господарських рішень, оцінювання ризиків та ціноутворення; економіка підприємства і фінанси; антикризове управління; логістика; проектний аналіз; економіка та організація малого бізнесу; планування і контроль на підприємстві; операційний менеджмент; маркетинг; контролінг; потенціал і розвиток підприємства; формування і використання капіталу; стандартизація і сертифікація товарів і послуг; управління витратами, промисловий маркетинг;

– для студентів, які навчаються за програмами «спеціаліст з економіки підприємства» та «магістр з економіки підприємства»: методи наукових досліджень; менеджмент персоналу; управління потенціалом підприємства; стратегічне управління підприємством; зовнішньоекономічна діяльність підприємств; управління проектами; маркетингові дослідження; економічне оцінювання; реструктуризація підприємств; економічна діагностика.